Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


Opis kierunku


Filologia Angielska II stopień

Kształcenie w ramach profilu praktycznego

Studia II stopnia na kierunku Filologia o specjalności Filologia angielska trwają 4 semestry i obejmują 1350 godzin zajęć z zakresu kształcenia praktycznego oraz ogólnofilologicznego.

W programie studiów przewidziano 180 godzin zajęć z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego (obejmującej wszystkie sprawności językowe i gramatykę), co gwarantuje znaczące podniesienie poziomu umiejętności językowych. Program uwzględnia też przedmioty ogólnofilologiczne (między innymi Literatura i kultura amerykańska/ brytyjska, Odmiany języka, Komunikacja interkulturowa), zapewniające dostęp do aktualnego stanu wiedzy z tych dziedzin. Centralną częścią programu studiów jest szkolenie umiejętności tłumaczeniowych (Warsztat tłumacza, Tłumaczenie tekstów specjalistycznych, Tłumaczenie i edycja tekstów akademickich, Tłumaczenie biznesowe, Stylistyka języka polskiego), których poszukują pracodawcy z różnych branż. W trakcie studiów studenci zapoznają się również z tłumaczeniem wspomaganym maszynowo (praca z narzędziami CAT). Program studiów obejmuje również naukę drugiego języka obcego. W programie studiów przewidziano 480 godzin praktyki zawodowej. Liczba punktów ECTS dla czterech semestrów wynosi 120.

 

Specjalności

  • tłumaczeniowa

 

Zawody po studiach

  • pracownik biura tłumaczeń
  • pracownik firm prowadzących działalność międzynarodową
  • pracownik branży turystycznej
  • pracownik branży handlowej
  • pracownik branży spedycyjno-logistycznej
  • pracownik branży marketingowej
  • pracownik instytucji kultury
  • lektor w szkołach językowych i publicznych (po uzupełnieniu kwalifikacji wymaganych dla nauczycieli)