Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


Pedagogika


Pedagogika jako kierunek studiów z dziedziny nauk społecznych wyposaża absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne nie tylko z zakresu subdyscyplin pedagogicznych, ale także obszernie kształci w zakresie psychologii, socjologii i nauk prawnych. Kształcenie teoretyczne uzupełnione jest obszernym programem praktyk zawodowych w wymiarze 960 godzin na studiach licencjackich i 480 na magisterskich.

Trzy oferowane obecnie do wyboru specjalności na obydwu stopniach cieszą się od lat niesłabnącą popularnością, gdyż odpowiadają rzeczywistym potrzebom rynku pracy oraz dlatego, że kształcenie na nich realizują specjaliści-praktycy. Studiowanie pedagogiki przygotowuje do dynamicznego projektowania swojego rozwoju zawodowego w obszarze edukacji, resocjalizacji, działalności opiekuńczo wychowawczej.