Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


Erasmus + KA-107


                               

 

 

 

Projekt autorstwa dr hab. Brygidy Gasztold, prof. PK i prof. dr hab. inż. Krzysztofa Rokosza zyskał uznanie komisji konkursowej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w konkursie „Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami partnerskimi" w programie Erasmus+ w konkursie 2020 r.” Projekt, którego budżet wynosi ponad 42 000 EUR, zakłada współpracę z uczelnią w Izraelu, Holon Institute of Technology, Georgian Technical University w Gruzji i National Chiayi University na Tajwanie w okresie 2020-2023 w takich obszarach jak, amerykańskie literatury etniczne,  mechanika i budowa maszyn. Projekt zakłada wyjazdy i przyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celach szkoleniowych. W ramach programu pracownicy uczelni mogą doskonalić kompetencje zawodowe, poszerzać wiedzę w danej dziedzinie i prowadzić zajęcia w uczelniach partnerskich. Udział w programie umożliwi nawiązanie nowych kontaktów o charakterze dydaktyczno-naukowym, a także może być inspiracją do wymiany dobrych praktyk z zakresu zarówno dydaktyki jak i organizacji na wszystkich uczelniach partnerskich. Współpraca między uczelniami partnerskimi w ramach projektu będzie ważnym elementem umiędzynarodowienia Politechniki Koszalińskiej.


Guest lecture by dr Irene Rabinovich from Holon Institute of Technology, Israel.

 

Abstract talk 116 KB

A Zoom meeting between the participants of the Erasmus KA 107 project.


Speech sponsored by

ERASMUS+ Programme KA-107

 

Speaker:

Dr. hab. Brygida Gasztold

Department of English Studies

Koszalin University of Technology

 

Chaired by

Dr. Pi-hua Ni

Department of Foreign Languages

National Chiayi University

 

Title:

The Nazi German Concentration Camp Auschwitz: The Symbol of the Holocaust

Date: June 16, 2021 (Wednesday)

Time: 15:20-16:10 (Taiwan Time)

      9:20-10:10 (Poland Time)