Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej






Samorząd studentów


 

Samorząd Studentów Wydziału Humanistycznego jest jednym z największych samorządów działających na Politechnice Koszalińskiej. Jesteśmy dla studentów i działamy w ich interesie. Mamy swoich przedstawicieli w Radzie Wydziału Humanistycznego, w komisjach działających na naszym wydziale. Poza wydziałem reprezentujemy studentów również Parlamencie Studentów Politechniki Koszalińskiej.  Tradycyjnie, w ciągu roku akademickiego  organizujemy dwie imprezy wydziałowe : Mikołajki i Dzień Dziecka. Przy współpracy z samorządem WNE świętujemy urodziny E.Kwiatkowskiego czyli Dzień Kwiatka. Promujemy i wspomagamy działalność  Studenckich Kół Naukowych działających w Wydziale Humanistycznym. Włączamy się również w akcje ogólno akademickie m.in.: Tydzień Kultury Studenckiej. 

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w pracę samorządu.

Kontakt
Biuro samorządu : 409A
E-mail:
sswhpk@gmail.com

Władze samorządu
Przewodniczący : Bartosz Oleś
Z-ca przewodniczącego : Agnieszka Urbańska
Sekretarz : Agnieszka Drętkiewicz
Skarbnik : Anna Myśliwiec

 

Przedstawicie Studentów w Radzie, Zespołach i Komisjach Wydziału Humanistycznego

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
Agnieszka Urbańska

Rada Programowa Kierunków Studiów:
EUROPEISTYKA
Agnieszka Urbańska
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Bartosz Oleś
FILOLOGIA ANGIELSKA I GERMAŃSKA
Agnieszka Drętkiewicz
 
Kolegium Elektorów Wydziału Humanistycznego :
Agnieszka Drętkiewicz
Dominika Erdanowska
Andrzej Świątek
Agnieszka Urbańska  

Członkowie Rady Wydziału Humanistycznego:
Piotr Furtak
Andrzej Świątek