Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


Rada Studentów WH


RADA STUDENTÓW WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO

 

Rada Studentów Wydziału Humanistycznego (RSWH) jest reprezentantem ogółu studentów Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej. W zakresie kompetencji
i obowiązków Rady Studentów leży:

  1. Obrona praw studentów Wydziału Humanistycznego.
  2. Współdziałanie z władzami Wydziału oraz nauczycielami akademickimi w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu kształcenia na kierunkach prowadzonych przez jednostkę oraz współtworzenie jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy
    i umiejętności.
  3. Inicjowanie oraz wspieranie aktywności kulturalnej i naukowej studentów.
  4. Zapoznawanie studentów z ich prawami i obowiązkami.

 

Ze względu na obecną liczbę studentów Wydziału Rada Studentów Wydziału Humanistycznego może liczyć do 40 członków. Członkowie Rady wybrani są
w powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych wyborach. Swoją kandydaturę
w wyborach członków Rady Studentów może zgłosić każdy student lub studentka Wydziału.

Kadencja Rady Studentów trwa jeden rok. Przedstawiciele Rady Studentów Wydziału Humanistycznego mogą  być członkami Rady Wydziału Humanistycznego oraz komisji
i zespołów Wydziału Humanistycznego.

Rada Studentów Wydziału Humanistycznego wybiera 4 członków do Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej.

Przewodniczącą Rady Studentów Wydziału Humanistycznego jest lic. Patrycja Dzierżyńska (Pedagogika)

 

Dane do kontaktu:

Biuro Rady Studentów: Ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin, p. 409A

Tel.: 607 046 341

E-mail: radastudentow.wh@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Rada-Student%C3%B3w-Wydzia%C5%82u-Humanistycznego-117380805284441

 

Przedstawicie Studentów w Radzie, Zespołach i Komisjach Wydziału Humanistycznego: