Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


Program stażowy PO WER


Wydział Humanistyczny zorganizuje staże dla 85 studentów 6 semestru studiów stacjonarnych kierunków: Europeistyka, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna oraz Filologia,  w wymiarze 120 godzin (minimum 20 godz. tygodniowo) w ramach projektu PO WER. Szczegóły w zakładce STUDENCI -----> Program stażowy PO WER


UWAGA STUDENCI – Wraca rekrutacja!

REKRUTACJA – STAŻ - PROGRAM POWER – SEMESTR LETNI

Termin rekrutacji: 20 maj – 5 czerwiec 2020 r.

Miejsce składania dokumentów: Kwiatkowskiego 6E, p.221A,

Kontakt: Ida Piotrowska, pokój 221A (pn-pt. godz.8.00-15.00)

Edycje:

I edycja – rok akademicki 2018/2019 – 36 osób

II edycja – rok akademicki 2019/2020 – 26 osób

III edycja – rok akademicki 2020/2021 – 23 osób

Wsparciem mogą być objęci studenci 6 semestru studiów I stopnia
oraz studenci 4 semestru studiów II stopnia

Formy wsparcia:

  • staże (kierunki: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Filologia, Europeistyka I i II stopień)

 

Dokumenty rekrutacyjne i regulamin – do pobrania:


Projekt Zintegrowani  - Kompleksowy program rozwoju Politechniki Koszalińskiej realizowany będzie w latach 2019-2023. Na Wydziale  Humanistycznym obejmie szkolenia dla studentów i kadry dydaktycznej.

 

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na: http://www.power.tu.koszalin.pl/

 

Biuro projektu na WH: ul. Kwiatkowskiego 6, pokój 219A i 221A

Zespół projektu na WH:

dr hab. Zbigniew Danielewicz, prof. PK – koordynator wydziałowy projektu,

tel. 94 34 39 214 , e-mail: zbigniew.danielewicz@tu.koszalin.pl

mgr Anna Kwiatkowska – pracownik administracyjny, tel. 943439169 anna.kwiatkowska@tu.koszalin.pl (p. 221A)

dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK (Europeistyka)

dr Piotr Szarszewski (Dziennikarstwo i komunikacja społeczna)

dr Mariusz Kołaciński (Pedagogika)

mgr Agnieszka Marciniak (Filologia angielska i germańska)

 

 

Zaplanowane szkolenia i zajęcia warsztatowe na Wydziale Humanistycznym w ramach Modułu 2: Podnoszenie kompetencji studentów w roku akademickim 2019/2020

 

1.Szkolenie certyfikowane: "Zastosowanie narzędzi IT w kampaniach społecznych, reklamowych i wyborczych"

2. Szkolenie: „Grafika komputerowa w reklamie”

3. Szkolenie: „Strona internetowa i Fanpage na stronach internetowych”

4. Szkolenie: „E-informacja w kulturze multimedialnej studenta”

5. Szkolenie: „Projekt Cycle Management”

6. Zajęcia warsztatowe: „Szkolenie z prawnych instrumentów w zakresie zatrudnienia”

7. Szkolenie: „Fotoreportaż multimedialny”

8. Zajęcia warsztatowe: „Ekologia informacji w e-społeczeństwie”

9. Szkolenie: „Warsztaty aktywności społeczno-gospodarczej w przestrzeni lokalnej

10. Szkolenie: „Bezpieczeństwo imprez masowych w przestrzeni lokalnej”

11. Szkolenie: „Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w przestrzeni lokalnej”

12. Zajęcia warsztatowe: „Funkcjonowanie instytucji publicznej w cyberprzestrzeni”

13. „Trening interkulturowy”

14. Szkolenie certyfikowane: Kwalifikacyjny kurs zawodowy – Mediator

 

Szkolenia dla studentów przeprowadzone dotychczas na WH (maj 2020)

Nazwa beneficjenta: Politechnika Koszalińska, Wydział Humanistyczny

Tytuł projektu:

ZINTEGROWANI – Kompleksowy Program Rozwoju Politechniki Koszalińskiej

 Nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z055/18

Lp.

Data/Termin

Miejsce

(dokładny adres, nr sali)

Godzina

Tytuł/rodzaj realizowanego wsparcia i kierunki studiów

1.

10-11.03.2020

Politechnika Koszalińska, ul. Kwiatkowskiego 6E, 75-354 Koszalin,  s. 106B

8.30-16.30

Szkolenie: Strona internetowa i Fanpage na portalach społecznościowych dla studentów Politechniki Koszalińskiej/DiKS/1 stopień

2.

07.04.2020

Realizacja w trybie zdalnym

13.15-16.30

Zadanie projektowe: Trening kulturowy/FA/1˚/III rok

3.

14.04.2020

Realizacja w trybie zdalnym

13.15-16.30

Zadanie projektowe: Trening kulturowy/FA/1˚/III rok

4.

21.04.2020

Realizacja w trybie zdalnym

13.15-16.30

Zadanie projektowe: Trening kulturowy/FA/1˚/III rok

5.

22.04.2020

Realizacja w trybie zdalnym

16.00-18.15

Szkolenie z prawnych instrumentów w zakresie zatrudniania/FA, FG, Europeistyka/1˚

6.

28.04.2020

Realizacja w trybie zdalnym

13.15-16.30

Zadanie projektowe: Trening kulturowy/FA/1˚/III rok

 

29.04.2020

Realizacja w trybie zdalnym

16.00-18.15

Szkolenie z prawnych instrumentów w zakresie zatrudniania/FA, FG, Europeistyka/1˚

6.

5.05.2020

Realizacja w trybie zdalnym

13.15-16.30

Zadanie projektowe: Trening kulturowy/FA/1˚/III rok

7.

12.05.2020

Realizacja w trybie zdalnym

13.15-16.30

Zadanie projektowe: Trening kulturowy/FA/1˚/III rok

8.

19.05.2020

Realizacja w trybie zdalnym

13.15-16.30

Zadanie projektowe: Trening kulturowy/FA/1˚/III rok

9.

26.05.2020

Realizacja w trybie zdalnym

13.15-15.45

Zadanie projektowe: Trening kulturowy/FA/1˚/III rok

10.

11-15.05.2020

Realizacja w trybie zdalnym

8.00-14.00

Szkolenie: Grafika komputerowa dla studentów Politechniki Koszalińskiej/DiKS/1 stopień

11.

19.05.2020

Realizacja w trybie zdalnym

17.30-20.30

Szkolenie: Bezpieczeństwo imprez masowych w przestrzeni lokalnej dla studentów Politechniki Koszalińskiej/Europeistyka/2˚/I rok

12.

22.05.2020

Realizacja w trybie zdalnym

17.30-20.30

Szkolenie: Bezpieczeństwo imprez masowych w przestrzeni lokalnej dla studentów Politechniki Koszalińskiej/Europeistyka/2˚/I rok

13.

25.05.2020

Realizacja w trybie zdalnym

17.30-20.30

Szkolenie: Bezpieczeństwo imprez masowych w przestrzeni lokalnej dla studentów Politechniki Koszalińskiej/Europeistyka/2˚/I rok

14.

26.05.2020

Realizacja w trybie zdalnym

17.30-20.30

Szkolenie: Bezpieczeństwo imprez masowych w przestrzeni lokalnej dla studentów Politechniki Koszalińskiej/Europeistyka/2˚/I rok