Orzel
N_kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


Program stażowy PO WER


Wydział Humanistyczny zorganizuje staże dla 85 studentów szóstego semestru studiów stacjonarnych kierunków: Europeistyka, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna oraz Filologia,  w wymiarze 120 godzin (minimum 20 godz. tygodniowo) w ramach projektu PO WER. Szczegóły w zakładce STUDENCI -----> Program stażowy PO WER


Studenci trzeciego roku, prosimy o zapoznanie się z ofertą płatnych staży (http://wh.tu.koszalin.pl/kat/425)


Uwaga studenci VI semestru (europeistyka, filologia angielska) !!!

Trwa rekrutacja uzupełniająca do programu stażowego POWER tylko dla studentów filologii i europeistyki

Termin rekrutacji:  do 17 maja 2019 (liczba miejsc ograniczona)

Kontakt dr Wojciech Klepuszewski, pokój 410 B (czwartki i poniedziałki)

lub

e-mail: klepuszewski@poczta.pl


Dokumenty do pobrania:

  • Formularz danych uczestnika (zał. 1)
  • Ankieta zgłoszeniowa wraz z deklaracją uczestnika projektu (zał. 2)
  • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (zał. 3)

Dokumenty można złożyć w pokoju 410B  lub w Dziekanacie, pokój 209B