Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


O Wydziale


Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 

Rodzaj studiów: licencjackie

Czas trwania studiów: 3 lata

System studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Profil praktyczny

Liczba godzin praktyk: 960 godz.

 

Specjalności:

 • dziennikarz redakcji online
 • kreowanie marek w obszarze ekologii, zdrowia i wellness
 • kreowanie wizerunku firmy i osób publicznych
 • reklama w mediach

 

Praca po studiach:

 • redakcje mediowe (prasa, radio, telewizja, Internet)
 • agencje PR
 • agencje reklamowe
 • agencje marketingowe i eventowe
 • agencje monitorujące media
 • działy promocji firm i instytucji

 

Europeistyka

 

Rodzaj studiów: licencjackie, magisterskie  

System studiów: stacjonarne, niestacjonarne    

Czas trwania: 3 lata studia licencjackie, 2 lata studia magisterskie

Profil praktyczny

Liczba godzin praktyk: 960 (studia licencjackie), 480 (studia magisterskie)

 

Specjalności na studiach licencjackich:

 • bezpieczeństwo i porządek publiczny (specjalność policyjna)
 • bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 • europejska polityka społeczna
 • przedsiębiorczość i europejski rynek pracy

 

Specjalności na studiach magisterskich:

 • administracja publiczna i samorządowa
 • bezpieczeństwo publiczne
 • Europa Środkowa i Wschodnia
 • zarządzanie projektami europejskimi

 

Praca po studiach:

 • w strukturach europejskich
 • w administracji Unii Europejskiej
 • jako konsultant ds. projektów unijnych
 • jako koordynator projektów unijnych
 • jako specjalista ds. polityki społecznej
 • w administracji rządowej, samorządowej i lokalnej
 • w organizacjach pożytku publicznego i przedsiębiorstwach wspólnoty europejskiej

 

Filologia angielska / germańska (studia licencjackie)

Rodzaj studiów: licencjackie      

System: stacjonarne, niestacjonarne        

Czas trwania: 3 lata

Profil praktyczny

Liczba godzin praktyk: 960

 

Specjalizacje:

 • tłumaczeniowa
 • z językiem hiszpańskim
 • z językiem szwedzkim

 

Praca po studiach:

 • w branży handlowej (przedstawiciele handlowi; sprzedaż internetowa)
 • w branży hotelarskiej i turystycznej (sektor zakwaterowania i rekreacji, tj. recepcjoniści i rejestratorzy; pracownicy obsługi placówek rekreacyjno-gastronomicznych, pracownicy biur turystycznych, itp.)
 • w branży spedycyjno-logistycznej
 • w branży marketingowej
 • w urzędach (pracownicy biurowi)
 • w biurach tłumaczeniowych
 • w firmach międzynarodowych
 • w wydawnictwach
 • w zawodach takich jak animator kultury lub organizator imprez
 • w środkach masowego przekazu
 • w szkołach ogólnych i językowych (po uzupełnieniu odpowiednich kwalifikacji)

 

 

Filologia angielska (studia magisterskie)

Rodzaj studiów: magisterskie      

System: stacjonarne, niestacjonarne        

Czas trwania: 2 lata

Profil praktyczny

Liczba godzin praktyk: 480

 

Specjalizacje:

 • tłumaczeniowa

 

Praca po studiach:

 • w branży handlowej (przedstawiciele handlowi; sprzedaż internetowa)
 • w branży hotelarskiej i turystycznej (sektor zakwaterowania i rekreacji, tj. recepcjoniści i rejestratorzy; pracownicy obsługi placówek rekreacyjno-gastronomicznych, pracownicy biur turystycznych, itp.)
 • w branży spedycyjno-logistycznej
 • w branży marketingowej
 • w urzędach (pracownicy biurowi)
 • w biurach tłumaczeniowych
 • w firmach międzynarodowych
 • w wydawnictwach
 • w zawodach takich jak animator kultury lub organizator imprez
 • w środkach masowego przekazu
 • w szkołach ogólnych i językowych (po uzupełnieniu odpowiednich kwalifikacji)

 

 

 

Pedagogika

Rodzaj studiów: licencjackie, magisterskie  

System studiów: stacjonarne, niestacjonarne     

Czas trwania: 3 lata studia licencjackie, 2 lata studia magisterskie

Profil praktyczny

Liczba godzin praktyk: 960 (studia licencjackie), 480 (studia magisterskie)

 

Specjalności na studiach licencjackich:

 • pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii
 • terapia pedagogiczna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 

Specjalności na studiach magisterskich:

 • pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
 • terapia pedagogiczna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 

Praca po studiach:

 • pedagog terapeuta w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
 • pedagog terapeuta w poradniach specjalistycznych
 • wychowawca w świetlicach, bursach, internatach, placówkach resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych
 • pracownik w ośrodkach pomocy społecznej
 • pracownik w ośrodkach interwencji kryzysowej i wsparcia osób z niepełnosprawnościami