Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


Akademickie Wsparcie Psychologiczne


STUDENCIE !!!

Jeśli masz problem … pozwól sobie pomóc.

Jeśli zauważysz, że osoba z Twojego otoczenia ma problem, skontaktuj się z nami.

Politechnika Koszalińska, Dział Studencki, ul. Śniadeckich 2
Agnieszka Rydzkowska
tel. (94) 34 78 603
poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30

http://www.tu.koszalin.pl/kat/382

Telefony, które mogą Ci pomóc!

Tu możesz uzyskać pomoc i poradę ludzi kompetentnych. 
Możesz to zrobić anonimowo bez narażania się na niepotrzebne uwagi, przykrości
oraz obawy, że o Twoich sprawach będą wiedzieli wszyscy.

Telefon Zaufania Koszalin:
tel. (094) 988 

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:
tel. 116 111

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”:
tel.  801 12 00 02

Anonimowa policyjna linia specjalna:
tel. 800 120 148

Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” – Młodzieżowy Telefon Zaufania, ul. Zwycięstwa 168
w Koszalinie:
tel. (094) 340 35 22, tel. 511 325 712

Telefon Zaufania Anonimowych Alkoholików Koszalin:
tel. (094) 342-40-53

Dom Miłosierdzia Bożego:
tel.  660 53 95 14, @. poczta@dommilosierdzia.pl.

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Koszalinie:
tel. (094) 341 01 01

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki — Narkomania:
tel. 801 199 990

Uzależnienia behawioralne:
tel. 801 889 880

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Zespół Wspierania  Rodziny w Koszalinie:
tel. (094) 341 70 12