Orzel
N_kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


Dziennikarstwo i komunikacja społeczna


 


Na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna kształcimy na następujących specjalnościach:

- dziennikarz nowych mediów,

- public relations i rzecznictwo prasowe,

- reklama w mediach,

- komunikowanie w mediach społecznościowych.

 

W trakcie nauki na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna student zdobędzie wszechstronną wiedzę i umiejętności z zakresu komunikowania się. Przygotowanie specjalistyczne oparte na gruntownej wiedzy ogólnej, kierunkowej i warsztatowej stworzy mu szerokie możliwości zatrudnienia w mediach, firmach współpracujących z mediami, agencjami reklamowymi i portalami internetowymi, w szczególności z redakcjami informacyjnymi tych portali oraz w działach promocji firm i instytucji.

Po zakończeniu nauki student będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności w zakresie public relations i reklamy. Wykształcenie zdobyte podczas studiów pozwoli mu na zatrudnienie w komórkach komunikacji społecznej w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, na samodzielnych stanowiskach do spraw komunikacji społecznej w instytucjach państwowych i samorządowych, organizacjach politycznych, społecznych, kulturalnych, w agencjach marketingowych oraz agencjach public relations, domach mediowych, wydawnictwach prasowych, rozgłośniach radiowych oraz ośrodkach telewizyjnych. Student będzie także przygotowany do pełnienia funkcji rzecznika prasowego.