Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


Informacje dla kandydatów


System rekrutacyjny Politechniki Koszalińskiej jest dostępny pod adresem internetowym:

irk.politechnika.koszalin.pl 

 

Harmonogram rekrutacji dostępny pod adresem: ​​ https://irk.politechnika.koszalin.pl/pl/offer/202122-Z/registration/?page_length=200&page=1

 

Zasady przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia prowadzonych na Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2021/2022 dostępny pod adresem internetowym: 

https://www.bip.ires.pl/gfx/tu-koszalin/files/AktyPrawne-ZR/2021/nowe/zalacznik_1_do_zarzadzenia_38_2021.pdf

 

Komisja rekrutacyjna Wydziału Humanistycznego:

  • adres: ul. Kwiatkowskiego 6e, p. 125A, 126A
  • email: kr-wh@tu.koszalin.pl
  • tel: 94 34 39 110, 94 34 39 108, 94 34 39 105

 

Członek uczelnianej komisji rekrutacyjnej z ramienia Wydziału Humanistycznego: dr Anna Mrożewska