Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


BOS (Dziekanat)


Link do strony głównej BOS:

https://www.tu.koszalin.pl/kat/458

 

Prosimy Studentów o kontaktowanie się z Biurem Obsługi Studentów drogą mailową:

GODZINY OBSŁUGI STUDENTÓW

wtorek-piątek                    10:00-13:00

piątek zjazdowy                12:00-16:00

sobota zjazdowa               10:00-13:00

 

- studenci Wydziału Humanistycznego – wh.bos@tu.koszalin.pl, ul. Kwiatkowskiego 6E

 

mgr Jolanta Jabłońska - specjalista

pokój 119A, tel. 94 34 39 108, jolanta.jablonska@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - I stopnia, studia stacjonarne

- Europeistyka - I i II stopnia, studia stacjonarne

- Filologia Germańska - I stopnia, studia stacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

 

mgr Żaklina Kamińska - specjalista

pokój 119A, tel. 94 34 39 110, zaklina.kaminska@tu.koszalin.pl

kierunki

- Filologia Angielska - I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

- Pedagogika - I stopnia, studia niestacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

  

mgr Elżbieta Sobieraj - specjalista

pokój 119A, tel. 94 34 39 105, elzbieta.sobieraj@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Pedagogika - I i II stopnia, studia stacjonarne oraz II stopnia, studia niestacjonarne

 

POMOC MATERIALNA I OPŁATY- ul. Śniadeckich 2

mgr inż. Anna Burzyńska - starszy specjalista

pokój 3A,  tel. 94 34 78 662, anna.burzynska@tu.koszalin.pl

 mgr Agnieszka Cioch - specjalista

pokój 1A, tel. 94 34 78 663, agnieszka.cioch@tu.koszalin.pl

 mgr Agnieszka Kuczyńska - specjalista

pokój 1A, tel. 94 34 78 663, agnieszka.kuczynska@tu.koszalin.pl

mgr Danuta Kurkus - specjalista

pokój 3A, tel. 94 34 78 662, danuta.kurkus@tu.koszalin.pl

 WYDAWANIE DYPLOMÓW, ul. Śniadeckich 2

mgr Wieslawa Mika - specjalista - wieslawa.mika@tu.koszalin.pl

mgr inż. Anna Paciocha - starszy specjalista - anna.paciocha@tu.koszalin.pl

pokój 18A, tel. 94 34 78 615

 

Biuro Obsługi Studentów:

ul. Śniadeckich 2

75-453 Koszalin

 

mgr Anna Kaszubska - kierownik 

pokój 2A, tel. 94 34 78 508, anna.kaszubska@tu.koszalin.pl

 dr inż. Elżbieta Włodarczyk - starszy specjalista, zastępca kierownika

elzbieta.wlodarczyk@tu.koszalin.pl