Orzel
N_kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


Europeistyka


 

Europa przeżywa obecnie trudny okres… Pojawiają się zagrożenia i konflikty. Chwieje się idea unii gospodarczo-walutowej. Narasta opór przed realizacją unii politycznej (federacji). Wzrosły problemy migracyjne, a Europa ugina się pod zalewem emigrantów z innych kręgów kulturowych. Wielka Brytania wychodzi z UE. To są fakty, obok których nie można przejść obojętnie.

W 2004 roku Polacy podjęli decyzję o wejściu do Unii Europejskiej i dziś – po 15 latach – nadal większość z nas popiera zdobycze integracji, na czele ze swobodą przekraczania granic i podejmowania pracy w państwach członkowskich UE.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

  • jakie możliwości rozwoju będziesz miał w zmieniającej się Europie?
  • jak odnaleźć dla siebie niszę na trudnym, europejskim rynku pracy?
  • jak funkcjonować w błyskawicznie zmieniającej się Europie?
  • jak Polska może sprostać wyzwaniom integracji europejskiej?
  • jak zapobiegać zagrożeniom na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim?
  • gdzie w Europie szukać możliwości dofinansowania lokalnych i regionalnych inicjatyw?
  • jak aplikować o środki europejskie, realizować granty i rozliczać je?

wybierz studia na kierunku EUROPEISTYKA.

 

Jesteśmy specjalistami od różnych aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej. Widzimy aktualne i prognozowane problemy „projektu europejskiego”.

Dzięki temu nauczymy Cię jak zmaksymalizować swoje szanse na sukces w zjednoczonej Europie. Europie, której Polska jest dumnym członkiem.