Orzel
N_kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


Kierunki / specjalności


Na Wydziale Humanistycznym kształcimy na następujących kierunkach / specjalnościach:

 

FILOLOGIA 

 

Rodzaj studiów: licencjackie       System: stacjonarne, niestacjonarne        Czas trwania: 3 lata

 

Filologia angielska

Specjalności:

 • tłumaczeniowa
 • angielski z językiem hiszpańskim
 • angielski z językiem szwedzkim

Filologia germańska

Specjalności:

 • tłumaczeniowa
 • niemiecki z językiem hiszpańskim
 • niemiecki z językiem szwedzkim

PRACA  PO STUDIACH:

 • w szkołach
 • w urzędach
 • w biurach turystycznych
 • w branży hotelarskiej
 • w służbach mundurowych
 • w firmach międzynarodowych
 • w wydawnictwach
 • w mediach
 • w turystyce

 

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

 

Rodzaj studiów: licencjackie      System studiów: stacjonarne, niestacjonarne           Czas trwania: 3 lata

 

Specjalności:

 • ​dziennikarstwo radiowe i telewizyjne
 • kreowanie wizerunku osób i firm
 • reklama w mediach

Praca po studiach:

 • w mediach: prasa, radio, telewizja
 • w działach promocji firm i instytucji
 • w organizacjach politycznych, społecznych i kulturalnych
 • w agencjach marketingowych
 • w agencjach reklamowych
 • w domach mediowych
 • jako rzecznik prasowy

 

 

 

EUROPEISTYKA

 

Rodzaj studiów: licencjackie, magisterskie      System studiów: stacjonarne, niestacjonarne          

Czas trwania: 3 lata studia licencjackie, 2 lata studia magisterskie

 

Specjalności na studiach licencjackich:

 • bezpieczeństwo i porządek publiczny (specjalność policyjna)
 • bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 • europejska polityka społeczna
 • przedsiębiorczość i europejski rynek pracy

Specjalności na studiach magisterskich:

 • administracja publiczna i samorządowa
 • bezpieczeństwo publiczne
 • Europa Środkowa i Wschodnia
 • zarządzanie projektami europejskimi

 

Praca po studiach:

 • urzędnik struktur europejskich lub administracji Unii Europejskiej
 • konsultant ds. projektów unijnych
 • koordynator projektów unijnych,
 • specjalista ds. polityki społecznej
 • pracownik administracji rządowej, samorządowej i lokalnej,
 • pracownik organizacji pożytku publicznego i przedsiębiorstw wspólnoty europejskiej,
 • w agencjach public relations i ośrodkach badań nad wizerunkiem