Orzel
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej

Kierunki / specjalności


Na Wydziale Humanistycznym kształcimy na następujących kierunkach / specjalnościach:

 

 

FILOLOGIA 

 

Rodzaj studiów: licencjackie       System: stacjonarne, niestacjonarne        Czas trwania: 3 lata

 

Specjalności:

 • filologia angielska - profil tłumaczeniowy
 • filologia angielska - profil biznesowy
 • filologia angielska - profil kulturowo-literacki
 • filologia angielska z językiem hiszpańskim
 • filologia angielska z językiem szwedzkim
 • filolgia angielska z językiem niemieckim
 • filologia germańska - profil tłumaczeniowy
 • filologia germańska - profil biznesowy
 • filologia germańska - profil kulturowo-literacki
 • filologia germańska z językiem hiszpańskim
 • flologia germańska z językiem szwedzkim
 • filologia germańska z językiem angielskim
 • filologia germańska z językiem niemieckim od podstaw - profil tłumaczeniowy
 • filologia germańska z językiem niemieckim od podstaw - profil biznesowy
 • filologia germańska z językiem niemieckim od podstaw - profil kulturowo-literacki

PRACA  PO STUDIACH:

 • w szkołach
 • w urzędach
 • w biurach turystycznych
 • w branży hotelarskiej
 • w służbach mundurowych
 • w firmach międzynarodowych
 • w wydawnictwach
 • w mediach
 • w turystyce

 

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

 

Rodzaj studiów: licencjackie      System studiów: stacjonarne, niestacjonarne           Czas trwania: 3 lata

 

Specjalności:

 • public relations i rzecznictwo prasowe
 • reklama medialna
 • dziennikarstwo radiowe i telewizyjne
 • komunikacja internetowa
 • komunikacja w polityce

Praca po studiach:

 • w mediach: prasa, radio, telewizja, internet
 • w działach promocji firm i instytucji
 • w instytucjach państwowych i samorządowych
 • w organizacjach politycznych, społecznych i kulturalnych
 • w agencjach marketingowych
 • w agencjach public relations
 • w domach mediowych
 • jako rzecznik prasowy różnych firm i instytucji

 

 

 

EUROPEISTYKA

 

Rodzaj studiów: licencjackie, magisterskie      System studiów: stacjonarne, niestacjonarne          

Czas trwania: 3 lata studia licencjackie, 2 lata studia magisterskie

 

Specjalności na studiach licencjackich:

 • bezpieczeństwo europejskie
 • europejska polityka społeczna
 • zarządzanie projektami europejskimi

Specjalności na studiach magisterskich:

 • administracja publiczna i samorządowa
 • bezpieczeństwo publiczne
 • Europa Środkowa i Wschodnia
 • komunikacja interkulturowa w biznesie
 • zarządzanie wizerunkiem

 

Praca po studiach:

 • urzędnik struktur europejskich lub administracji Unii Europejskiej
 • konsultant ds. projektów unijnych
 • koordynator projektów unijnych,
 • specjalista ds. polityki społecznej
 • pracownik administracji rządowej, samorządowej i lokalnej,
 • pracownik organizacji pożytku publicznego i przedsiębiorstw wspólnoty europejskiej,
 • w agencjach public relations i ośrodkach badań nad wizerunkiem