Orzel
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej

Studenci pierwszego roku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej!

Przypominam o obowiązkowym spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się dla Państwa dzisiaj (2.11.) o godzinie 13.00 w sali 213A. Serdecznie zapraszam, Żaklina Kamińska


Studentom I roku studiów przypomina się o obowiązku dostarczenia do dziekanatu w terminie do 31.X. br. dwóch egzemplarzy umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w PK.

Niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować skreśleniem z listy studentów.


W dniach 21-22.11 zajęcia z dr D. Magierkiem zostają odwołane.

W dniu 17.11. (piątek) zajęcia z dr I. Wierzchowiecką-Rudnik zostaja odwołane.

W zakładce plany zajęć Filologii angielskiej umieszczone zostały terminy przeprowadzenia zajęć dr M. Gibkiej z okresu 5-13.10.2017 r. oraz terminy odpracowań zajęć Pana Samuela Hasy'ego.

W dniach 16.11. (czw.) oraz 17.11. (pt.) nie odbędą się zajęcia i konsultacje z Panią mgr A. Hajek

W dniu 17.11.2017 r. zajęcia grupy IIIC Filologii angielskiej, studiów stacjonarnych z prof. H. Lankiewiczem odbędą się wyjątkowo w godzi. 8.00-9.30 w sali 314B.

W dniu 17.11.2017 r. nie odbędą się zajęcia z prof. H. Lankiewiczem dla studentów trzeciego roku studiów niestacjonarnych Filologii angielskiej.

Studenci pierwszego roku Filologii angielskiej i Filologii germańskiej!

W dniu 26.10. (czw.) o godzinie 13.00 w sali 13B odbędzie się dla Państwa spotkanie spotkanie organizacyjne. Serdecznie zapraszamy.


 • W dniach 7-9.11 zajęcia z prof. Michałem Polakiem i z prof. Bogusławem Polakiem nie odbędą się
 • Studenci pierwszego roku Filologii angielskiej studiów niestacjonarnych! Sobotnie zajęcia z Ochrony własności intelektualnej odbywać się będą w sali 313A. Są to zajęcia wspólne dla wszystkich pierwszych lat studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia. Zajęcia prowadzić będzie Pani dr M. Błażejowska z Wydziału Nauk Ekonomicznych.
 • W dniach 1-13.11.2017 r. nie odbędą się zajęcia z dr I. Dixon. Szczegóły odpracowań w zakładce Plany zajęć.

Studenci Filologii angielskiej (stacjonarni pierwszy i trzeci rok, niestacjonarni trzeci rok)!
Od dnia 17.10. (wt.) rozpoczynają się zajęcia z Panią dr Martyną Gibką. Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na zmienione plany zajęć.


Studenci pierwszego i trzeciego roku Filologii angielskiej! 

W tym tygodniu (9-13.10.) nie odbędą się zajęcia, przy których nie macie Państwo zapisanego nazwiska prowadzącego: ROK 1: PNJ I (pisanie) - gr. 3, Zintegrowane sprawności językowe - gr. 4, ROK 3: Tłumaczenia III, PNJ V (pisanie). Zostaną one odpracowane w późniejszym terminie.


Od 9 października (poniedziałek) nastąpi zmiana planów zajęć. Wszystkich studentów z Wydziału Humanistycznego proszę o zapoznanie się z planami

Dr Dariusz Magierek
ZARZĄDZENIE Nr 10/2017
Rektora Politechniki Koszalińskiej
z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018

 


 

 

 

 

 

 


 

Terminy obron dla prac złożonych w sierpniu

 

08.09.2017

15.09.2017

Terminy obron dla prac złożonych do 14.09.2017 r.

06.10.2017

13.10.2017


Dziekan i Społeczność
Wydziału Humanistycznego
Politechniki Koszalińskiej
ma zaszczyt zaprosić
na Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018,
która odbędzie się 6 października 2017 roku o godz. 12.00
w audytorium Politechniki Koszalińskiej
przy ul. Kwiatkowskiego 6E


Dziekan Wydziału
prof. nadzw. dr hab. Michał Polak


NOWE SPECJALNOŚCI !!!

NOWOŚCI !!!!

 

Specjalność:  Policyjna – bezpieczeństwo i porządek publiczny

Studia na kierunku Europeistyka, „Specjalność policyjna – bezpieczeństwo i porządek publiczny”, mają charakter interdyscyplinarny i łączą przygotowanie z dziedziny nauk prawnych, nauk policyjnych, kryminalistyki, administracji oraz zarządzania bezpieczeństwem, stanowiące przygotowanie do organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. Są adresowane do osób, które przejawiają zainteresowanie, a jednocześnie postrzegają bezpieczeństwo i porządek publiczny jako istotny aspekt życia własnego i najbliższego otoczenia.

Studenci zdobywają niezbędną wiedzę ogólną na temat funkcjonowania państwa, prawa i społeczeństwa oraz wiedzę specjalistyczną w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi, zwalczania terroryzmu, ochrony mienia i obiektów, kryminalistyki, oraz prewencji, którą powinni dysponować wykwalifikowani funkcjonariusze służb mundurowych oraz administracji publicznej, zdolni do prowadzenia spraw państwa i ochrony obywateli w stanach zagrożeń i przeciwdziałania im.

Studia przygotowują do pracy w administracji publicznej, z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne Policji oraz pozostałych służb mundurowych, a także administracji państwowej i samorządowej, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne w zakresie zwalczania terroryzmu, ochrony osób i mienia, oraz bezpieczeństwa powszechnego.

https://youtu.be/hS3QxzkyKe4

 

Specjalność: Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

ma w zamyśle skupić się na zajęciach praktycznych prowadzanych przez praktyków oraz kadrę PK która wykorzystując swoje doświadczenia będzie uświadamiać zagrożenia jakie mogą pojawiać się w sieci.  Specjalizacja ta to próba wdrożenia kompleksowego programu nauczania, który pozwoli prowadzić analizy śledcze, odpowiednio zabezpieczać systemy i urządzenia przez atakami. Na chwilę obecną takich specjalistów brakuje stąd popularność problematyki cyberbezpieczenstwa stale wzrasta. Specjalizacja na studiach europejskich ma zmienić tą sytuację.

Korzyści ze specjalizacji Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni to poznanie zagadnień
i technik z zakresu aspektów prawnych bezpieczeństwa w sieci, audytów systemów teleinformatycznych, identyfikacji zagrożeń i działań prewencyjnych, analizy powłamaniowej i  analizy śledczej oraz odzyskiwania danych, poznania najnowszych technik i narzędzi związanych z bezpieczeństwem w sieci

Wybrane zagadnienia:

 • Społeczeństwo w dobie rozwoju sieci teleinformatycznych
 • Nowe media a narzędzia cyberprzestepcy i cyberterrorysty
 • Przemoc w świecie wirtualnym i jej konsekwencje społeczne i prawne
 • Informatyka śledcza, analiza powłamawaniowa a bezpieczeństwo IT
 • Psychologia konfliktu a inżyniera społeczna
 • Ochrona informacji w świecie wirtualnym
 • Praktyczne aspekty postępowania w cyberprzestrzeni.

 

Specjalność: Zarzadzanie kryzysowe

Specjalizacja powstała w odpowiedzi na aktualne zapotrzebowanie pracodawców. Wiedza i umiejętności, które można zdobyć w ramach studiów licencjackich na kierunku Europeistyka o specjalizacji zarządzanie kryzysowe znajdą zastosowanie niemal we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, administracji publicznej, organach i agendach rządowych zarówno na terenie jednego państwa jak i UE.

Celem tej specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanych kandydatów średniego szczebla na stanowiska w terenowych organach administracji rządowej i samorządowej związane z zarządzaniem kryzysowym realizowanym przez centra zarządzania kryzysowego i zespoły zarządzania kryzysowego.         

Absolwent tej specjalności będzie legitymował się kompleksową wiedzą
z zakresu funkcjonowania systemu reagowania kryzysowego na poziomie unijnym oraz krajowym.

Wybrane przedmioty:

 • Gry decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym,
 • Ochrona infrastruktury krytycznej,
 • Organizacja i funkcjonowanie instytucji zarządzania kryzysowego,
 • Zarządzanie kryzysowe w państwach Unii Europejskiej,
 • Komunikacja społeczna w zarządzaniu kryzysowego,
 • Organizacja i zarządzanie systemami ratownictwa.