Orzel
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej
Dziekan Wydziału Humanistycznego ogłasza K O N K U R S na stanowiska:
czytaj więcej

W dniach 22-23.03. nie odbędą się zajęcia prof. H. Lankiewicza. Terminy odpracowań znajdują się w zakładce Plany zajęć Filologii angielskiej.


W dniach 18-19.04. nie odbędą się zajęcia dr M. Gibkiej. Terminy odpracowań znajdują się w zakładce Plany zajęć Filologii angielskiej.


Zaliczenie warunkowe z Wiedzy o języku u prof. A. Biedroń dla I roku FA odbędzie się 22 marca o godz. 14.45 w sali 213A.


W dniu 28.03. nie odbędą się zajęcia z Panem S. Hastym.


W dniu 14 marca oraz 21 marca nie odbędą się zajęcia oraz konsultacje prof. B. Gasztold.


Studenci Filologii angielskiej, którzy otrzymali zgodę na wznowienie studiów na semestr VI w celu powtórzenia przedmiotu Seminarium dyplomowe proszeni są o zgłoszenie się do swoich promotorów do dnia 29 marca 2018 r.

W dniu 08.03.2018 konsultacje dr M. Górki nie odbedą się, zajęcia zrealizowane bedą zgodnie z planem.


Dodatkowe wpisy u dr inż. M. Wiśniewskiego odbędą się  8.03.2018 r. (czwartek) w godzinach 16.00-17.00 sala 106B


W dniach 05-08.03. nie odbędą się zajęcia z dr A. Mrożewską


W dniu 05.03. (pon.) nie odbędą się zajęcia z mgr M. Klepuszewską


STUDENCI FILOLOGII ANGIELSKIEJ
W zakładce Plany zajęć Filologii angielskiej umieszczone zostały pliki z odpracowaniami dr M. Gibkiej (za 18-19.04.) oraz prof. H. Lankiewicza (za 22-23.03.). Proszę zwrócić uwagę, że pierwsze ich terminy odbywać się będą już w tym tygodniu.


Zebranie organizacyjne dla osob, ktore chcą wziąć aktywny udział w zbiórce dla hospicjum odbędzie się 06.03.2018 roku (wtorek) o godzinie 15.00 w sali 215B


Wykład z Onomastyki literackiej z dr M. Gibką z dnia 08.03. odbędzie się w dniu 01.03. w godzinach 12.10-13.40.


Wykład i ćwiczenia z Podstaw prawa z prof. M. Pogonowskim z dnia 28.02. odbędzie się w dniu 09.03. (pt.) w godzinach 19.00-20.30.


W dniach 26.02 do 09.03 br. zajecia i konsultacje z dr. D. Magierkiem odwołane.


SESJA POPRAWKOWA
Szanowni studenci. Proszę o zwrócenie uwagi na zmiany sal, w których w tym tygodniu odbywały się będą egzaminy poprawkowe:
- Historia najnowsza - prof. W. Handke, pok. 423A

- Gramatyka kontrastywna - STUDIA NIESTACJONARNE - sala 216B

- Wszystkie egzaminy dr. S. Bukowskiego - pok. 216A (w czasie godzin konsultacji)

- Wprowadzenie do nauki o języku - dr L. Sudakiewicz - pok. 623AZajęcia z ramach Legji Akademickiej odbedą sie 16-18 oraz 23-25 marca br.
Nabór na wyjazdy zagraniczne: STUDIA oraz PRAKTYKI w ramach programu Erasmus+
czytaj więcej

W zakładkach plany pojawiły sie harmonogramy sesji egzaminacyjnej semestru zimowego 2017/2018ZARZĄDZENIE Nr 10/2017
Rektora Politechniki Koszalińskiej
z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018

 


NOWE SPECJALNOŚCI !!!

NOWOŚCI !!!!

 

Specjalność:  Policyjna – bezpieczeństwo i porządek publiczny

Studia na kierunku Europeistyka, „Specjalność policyjna – bezpieczeństwo i porządek publiczny”, mają charakter interdyscyplinarny i łączą przygotowanie z dziedziny nauk prawnych, nauk policyjnych, kryminalistyki, administracji oraz zarządzania bezpieczeństwem, stanowiące przygotowanie do organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. Są adresowane do osób, które przejawiają zainteresowanie, a jednocześnie postrzegają bezpieczeństwo i porządek publiczny jako istotny aspekt życia własnego i najbliższego otoczenia.

Studenci zdobywają niezbędną wiedzę ogólną na temat funkcjonowania państwa, prawa i społeczeństwa oraz wiedzę specjalistyczną w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi, zwalczania terroryzmu, ochrony mienia i obiektów, kryminalistyki, oraz prewencji, którą powinni dysponować wykwalifikowani funkcjonariusze służb mundurowych oraz administracji publicznej, zdolni do prowadzenia spraw państwa i ochrony obywateli w stanach zagrożeń i przeciwdziałania im.

Studia przygotowują do pracy w administracji publicznej, z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne Policji oraz pozostałych służb mundurowych, a także administracji państwowej i samorządowej, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne w zakresie zwalczania terroryzmu, ochrony osób i mienia, oraz bezpieczeństwa powszechnego.

https://youtu.be/hS3QxzkyKe4

 

Specjalność: Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

ma w zamyśle skupić się na zajęciach praktycznych prowadzanych przez praktyków oraz kadrę PK która wykorzystując swoje doświadczenia będzie uświadamiać zagrożenia jakie mogą pojawiać się w sieci.  Specjalizacja ta to próba wdrożenia kompleksowego programu nauczania, który pozwoli prowadzić analizy śledcze, odpowiednio zabezpieczać systemy i urządzenia przez atakami. Na chwilę obecną takich specjalistów brakuje stąd popularność problematyki cyberbezpieczenstwa stale wzrasta. Specjalizacja na studiach europejskich ma zmienić tą sytuację.

Korzyści ze specjalizacji Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni to poznanie zagadnień
i technik z zakresu aspektów prawnych bezpieczeństwa w sieci, audytów systemów teleinformatycznych, identyfikacji zagrożeń i działań prewencyjnych, analizy powłamaniowej i  analizy śledczej oraz odzyskiwania danych, poznania najnowszych technik i narzędzi związanych z bezpieczeństwem w sieci

Wybrane zagadnienia:

 • Społeczeństwo w dobie rozwoju sieci teleinformatycznych
 • Nowe media a narzędzia cyberprzestepcy i cyberterrorysty
 • Przemoc w świecie wirtualnym i jej konsekwencje społeczne i prawne
 • Informatyka śledcza, analiza powłamawaniowa a bezpieczeństwo IT
 • Psychologia konfliktu a inżyniera społeczna
 • Ochrona informacji w świecie wirtualnym
 • Praktyczne aspekty postępowania w cyberprzestrzeni.

 

Specjalność: Zarzadzanie kryzysowe

Specjalizacja powstała w odpowiedzi na aktualne zapotrzebowanie pracodawców. Wiedza i umiejętności, które można zdobyć w ramach studiów licencjackich na kierunku Europeistyka o specjalizacji zarządzanie kryzysowe znajdą zastosowanie niemal we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, administracji publicznej, organach i agendach rządowych zarówno na terenie jednego państwa jak i UE.

Celem tej specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanych kandydatów średniego szczebla na stanowiska w terenowych organach administracji rządowej i samorządowej związane z zarządzaniem kryzysowym realizowanym przez centra zarządzania kryzysowego i zespoły zarządzania kryzysowego.         

Absolwent tej specjalności będzie legitymował się kompleksową wiedzą
z zakresu funkcjonowania systemu reagowania kryzysowego na poziomie unijnym oraz krajowym.

Wybrane przedmioty:

 • Gry decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym,
 • Ochrona infrastruktury krytycznej,
 • Organizacja i funkcjonowanie instytucji zarządzania kryzysowego,
 • Zarządzanie kryzysowe w państwach Unii Europejskiej,
 • Komunikacja społeczna w zarządzaniu kryzysowego,
 • Organizacja i zarządzanie systemami ratownictwa.