Orzel
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej
 • W dniach 23-25.10. zajęcia z dr E. Juszczak-Maraszkiewicz nie odbędą się
 • W dniu 19.10. (czw.) zajęcia z mgr. W. Trojanowiczem nie odbędą się.
 • Studenci pierwszego roku Filologii angielskiej studiów niestacjonarnych! Sobotnie zajęcia z Ochrony własności intelektualnej odbywać się będą w sali 313A. Są to zajęcia wspólne dla wszystkich pierwszych lat studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia. Zajęcia prowadzić będzie Pani dr M. Błażejowska z Wydziału Nauk Ekonomicznych.
 • Uwaga studenci II roku, II stopnia  kierunku EUROPEISTYKA. Zajęcia  z „Finansów publicznych” z dr Rafałem Rosińskim odbędą się dzisiaj tj 18.10.2017 r. w godz. 17.00 – 18.30 w sali  13B w zamian za 25.10.2017 r.
 • Uwaga studenci III roku kierunku EUROPEISTYKA. Zajęcia  z „Finansów międzynarodowych” z dr Rafałem Rosińskim odbędą się dzisiaj tj 17.10.2017 r. w godz. 17.00 – 18.30 w sali  212 A w zamian za 24.10.2017 r.
 • W dniu 17.10. (wt.) zajęcia z Psychologii społecznej z mgr Ż. Kamińską rozpoczną się o godz. 14.55 w sali 415B.
 • dr Izabela Dixon - seminarium dyplomowe x2 środa (18.X.2017) od 15:00-16:30
 • dr Izabela Dixon - w tym tygodniu konsultacje tylko w czwartek (19.X.2017) 15:30-17:00.
 • W dniach 17-18.10.2017 r. nie odbędą się zajęcia z dr A. Mrożewską. Szczegóły odpracowań w zakładce Plany zajęć.
 • W dniach 1-13.11.2017 r. nie odbędą się zajęcia z dr I. Dixon. Szczegóły odpracowań w zakładce Plany zajęć.
 • W dniu 17.10.2017 r. nie odbędą się zajęcia z dr. Ł. Neubauerem. Szczegóły odpracowań wkrótce w zakładce Plany zajęć.
 • W dniu 22.10.2017 r. nie odbędą się zajęcia z dr. W. Klepuszewskim. Szczegóły odpracowań w zakładce Plany zajęć.
 • W dniu 30.11.2017 r. nie odbędą się zajęcia z dr J. Sypiańską. Szczegóły odpracowań w zakładce Plany zajęć.
 • Szczegóły odpracowań nieobecności dr J. Sypiańskiej z dni 5.10.2017 r. oraz 12.10.2017 r. znajdują się w zakładce Plany zajęć.
 • W dniu 18.10.2017 r. zajęcia z mgr E. Zarzycką-Jacewicz nie odbędą się.
 • W dniach 18-20.10.2017 r. zajęcia z prof. dr hab. B. Gasztold nie odbędą się. Szczegóły odpracowań wkrótce w zakładce Plany zajęć.
 • W dniach 17-18 zajęcia z prof. Z. Danielewiczem nie odbędą się
 • W dniu 17.10. (wt.) zajęcia z mgr M. Klepuszewską nie odbędą się.
 • W dniach 16-26.10. zajęcia z dr M. Megier nie odbędą się.
 • W dniach 16-20.10. zajęcia z dr. D. Magierkiem nie odbędą się.

Studenci Filologii angielskiej (stacjonarni pierwszy i trzeci rok, niestacjonarni trzeci rok)!
Od dnia 17.10. (wt.) rozpoczynają się zajęcia z Panią dr Martyną Gibką. Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na zmienione plany zajęć.


Studenci pierwszego i trzeciego roku Filologii angielskiej! 

W tym tygodniu (9-13.10.) nie odbędą się zajęcia, przy których nie macie Państwo zapisanego nazwiska prowadzącego: ROK 1: PNJ I (pisanie) - gr. 3, Zintegrowane sprawności językowe - gr. 4, ROK 3: Tłumaczenia III, PNJ V (pisanie). Zostaną one odpracowane w późniejszym terminie.


Od 9 października (poniedziałek) nastąpi zmiana planów zajęć. Wszystkich studentów z Wydziału Humanistycznego proszę o zapoznanie się z planami

Dr Dariusz Magierek
ZARZĄDZENIE Nr 10/2017
Rektora Politechniki Koszalińskiej
z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018

 


 

 

 

 

 

 


 

Terminy obron dla prac złożonych w sierpniu

 

08.09.2017

15.09.2017

Terminy obron dla prac złożonych do 14.09.2017 r.

06.10.2017

13.10.2017


Dziekan i Społeczność
Wydziału Humanistycznego
Politechniki Koszalińskiej
ma zaszczyt zaprosić
na Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018,
która odbędzie się 6 października 2017 roku o godz. 12.00
w audytorium Politechniki Koszalińskiej
przy ul. Kwiatkowskiego 6E


Dziekan Wydziału
prof. nadzw. dr hab. Michał Polak


NOWE SPECJALNOŚCI !!!

NOWOŚCI !!!!

 

Specjalność:  Policyjna – bezpieczeństwo i porządek publiczny

Studia na kierunku Europeistyka, „Specjalność policyjna – bezpieczeństwo i porządek publiczny”, mają charakter interdyscyplinarny i łączą przygotowanie z dziedziny nauk prawnych, nauk policyjnych, kryminalistyki, administracji oraz zarządzania bezpieczeństwem, stanowiące przygotowanie do organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. Są adresowane do osób, które przejawiają zainteresowanie, a jednocześnie postrzegają bezpieczeństwo i porządek publiczny jako istotny aspekt życia własnego i najbliższego otoczenia.

Studenci zdobywają niezbędną wiedzę ogólną na temat funkcjonowania państwa, prawa i społeczeństwa oraz wiedzę specjalistyczną w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi, zwalczania terroryzmu, ochrony mienia i obiektów, kryminalistyki, oraz prewencji, którą powinni dysponować wykwalifikowani funkcjonariusze służb mundurowych oraz administracji publicznej, zdolni do prowadzenia spraw państwa i ochrony obywateli w stanach zagrożeń i przeciwdziałania im.

Studia przygotowują do pracy w administracji publicznej, z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne Policji oraz pozostałych służb mundurowych, a także administracji państwowej i samorządowej, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne w zakresie zwalczania terroryzmu, ochrony osób i mienia, oraz bezpieczeństwa powszechnego.

https://youtu.be/hS3QxzkyKe4

 

Specjalność: Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

ma w zamyśle skupić się na zajęciach praktycznych prowadzanych przez praktyków oraz kadrę PK która wykorzystując swoje doświadczenia będzie uświadamiać zagrożenia jakie mogą pojawiać się w sieci.  Specjalizacja ta to próba wdrożenia kompleksowego programu nauczania, który pozwoli prowadzić analizy śledcze, odpowiednio zabezpieczać systemy i urządzenia przez atakami. Na chwilę obecną takich specjalistów brakuje stąd popularność problematyki cyberbezpieczenstwa stale wzrasta. Specjalizacja na studiach europejskich ma zmienić tą sytuację.

Korzyści ze specjalizacji Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni to poznanie zagadnień
i technik z zakresu aspektów prawnych bezpieczeństwa w sieci, audytów systemów teleinformatycznych, identyfikacji zagrożeń i działań prewencyjnych, analizy powłamaniowej i  analizy śledczej oraz odzyskiwania danych, poznania najnowszych technik i narzędzi związanych z bezpieczeństwem w sieci

Wybrane zagadnienia:

 • Społeczeństwo w dobie rozwoju sieci teleinformatycznych
 • Nowe media a narzędzia cyberprzestepcy i cyberterrorysty
 • Przemoc w świecie wirtualnym i jej konsekwencje społeczne i prawne
 • Informatyka śledcza, analiza powłamawaniowa a bezpieczeństwo IT
 • Psychologia konfliktu a inżyniera społeczna
 • Ochrona informacji w świecie wirtualnym
 • Praktyczne aspekty postępowania w cyberprzestrzeni.

 

Specjalność: Zarzadzanie kryzysowe

Specjalizacja powstała w odpowiedzi na aktualne zapotrzebowanie pracodawców. Wiedza i umiejętności, które można zdobyć w ramach studiów licencjackich na kierunku Europeistyka o specjalizacji zarządzanie kryzysowe znajdą zastosowanie niemal we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, administracji publicznej, organach i agendach rządowych zarówno na terenie jednego państwa jak i UE.

Celem tej specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanych kandydatów średniego szczebla na stanowiska w terenowych organach administracji rządowej i samorządowej związane z zarządzaniem kryzysowym realizowanym przez centra zarządzania kryzysowego i zespoły zarządzania kryzysowego.         

Absolwent tej specjalności będzie legitymował się kompleksową wiedzą
z zakresu funkcjonowania systemu reagowania kryzysowego na poziomie unijnym oraz krajowym.

Wybrane przedmioty:

 • Gry decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym,
 • Ochrona infrastruktury krytycznej,
 • Organizacja i funkcjonowanie instytucji zarządzania kryzysowego,
 • Zarządzanie kryzysowe w państwach Unii Europejskiej,
 • Komunikacja społeczna w zarządzaniu kryzysowego,
 • Organizacja i zarządzanie systemami ratownictwa.