Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej

Szanowni Państwo! Drodzy Studenci, Drogie Studentki!
Z przyjemnością informuję, że 30 sierpnia br. uruchomiliśmy naszą nową stronę internetową. Znajduje się ona pod adresem https://tu.koszalin.pl/wh. Strona jest zdecydowanie bardziej nowoczesna niż ta, którą dotychczas posiadaliśmy, czytelniejsza, i, co dla nas, ale także zapewne dla Państwa jest szczególnie istotne, w pełni dostosowana do urządzeń mobilnych. Oczywiście, jak to zwykle w takiej sytuacji bywa, przez pewien czas będzie ona jeszcze modyfikowana i uzupełniana. Ale już teraz jest ona naszą stroną główną i tylko na niej będziecie Państwo mogli znaleźć aktualne informacje. Zachęcam zatem do jej odwiedzania. Od razu dodam, że stara strona będzie jeszcze przez kilka miesięcy aktywna. Dzięki temu, Ci z Państwa, którzy jeszcze potrzebują do niej dostępu mieli go zapewniony.

 

Z poważaniem
Dr hab. Michał Polak, prof. PK, dziekan Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej

 


Trwa rekrutacja na szkolenia dla studentów Wydziału Humanistycznego PK w ramach Projektu "Zintegrowani - Kompleksowy Program Rozwoju Politechniki Koszalińskiej".

Szczegóły: http://wh.tu.koszalin.pl/kat/459


W dniach 28.10 do  03.11.2020 roku, zajęcia z dr I. Dixon zostają odwołane.


Dekalog zajęć online

na Wydziale Humanistycznym Politechniki KoszalińskiejSzanowni Państwo!

 

Ze względu na zaostrzony rygor sanitarny, decyzją dziekana Wydziału Humanistycznego dr. hab. Michała Polaka, prof. PK od 23.10.2020 r. zajęcia na wszystkich kierunkach prowadzonych na Wydziale Humanistycznym tj. Europeistyka, Filologia (angielska i germańska), Pedagogika oraz Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna odbywać się będą wyłącznie w formie zdalnej (on-line).

 

W przypadku kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna zajęcia, które miały odbywać się stacjonarnie realizowane będą również tylko zdalnie (on-line) do odwołania.


Szanowni Państwo!
Informujemy, że decyzją dziekana Wydziału Humanistycznego dr. hab. Michała Polaka, prof. PK z 16.10.2020 od 19.10.2020 r. wszystkie zajęcia na kierunkach Europeistyka, Filologia (Filologia angielska i Filologia germańska) oraz Pedagogika odbywać się będą w formie zdalnej (online). Zajęcia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna w dniach 19-23.10.2020 r. odbywać się będą w formie zdalnej, zaś od 26.10.2020 r. wybrane zajęcia praktyczne, których przeprowadzenie online ograniczałoby bądź uniemożliwiałoby uzyskanie założonych efektów kształcenia, będą odbywały się w formie stacjonarnej. O tym, które to będą zajęcia studenci kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna zostaną poinformowani w przyszłym tygodniu. Ze względu na konieczność dostosowania planu zajęć na Dziennikarstwie i Komunikacji Społecznej do zaistniałej sytuacji sygnalizujemy, że studenci tego kierunku mogą spodziewać się pewnych niewielkich modyfikacji w planach zajęć. O których to zmianach będą oczywiście niezwłocznie informowani.


W zwiazku z przejściem uczelni na tryb zdalny, prosimy o sprawdzenie logowania sie do platformy MS Teams. Jeżeli nie macie Państwo  dostępu do MS Teams należy problem ten zgłaszać na adres: ms365@tu.koszalin.pl - dotyczy nauczycieli akademickich oraz ms365@s.tu.koszalin.pl - dotyczy studentów.


ZARZĄDZENIE Nr 80/2020
Rektora Politechniki Koszalińskiej
z dnia 16 października 2020 r.
w sprawie organizacji pracy uczelni
w okresie włączenia miasta Koszalin do strefy czerwonej,
w związku z COVID-19


ZARZĄDZENIE Nr 78/2020
Rektora Politechniki Koszalińskiej
z dnia 14 października 2020 r.
w sprawie zasad pracy zdalnej i prowadzenia zajęć dydaktycznych
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
w Politechnice Koszalińskiej w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii


ZARZĄDZENIE Nr 9/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej

z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021


 

Komunikat nr 1/2020

 

Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 9 września 2020 roku

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym
w roku akademickim 2020/2021 


ZARZĄDZENIE Nr 39/2020
Rektora Politechniki Koszalińskiej
z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie organizacji i realizacji praktyk studenckich w warunkach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


ZARZĄDZENIE Nr 33/2020

Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia zasad zachowania bezpieczeństwa związanego

z częściowym przywracaniem działalności dydaktycznej Politechniki KoszalińskiejUWAGA STUDENCI – Wraca rekrutacja!

REKRUTACJA – STAŻ - PROGRAM POWER – SEMESTR LETNI

Termin rekrutacji: 20 maj – 5 czerwiec 2020 r.

więcej:

http://wh.tu.koszalin.pl/kat/425


XI Bałtyckiego Konkursu Języka Angielskiego

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników w imieniu Organizatorów XI Edycji Bałtyckiego Konkursu Języka Angielskiego pragniemy poinformować  o odwołaniu II etapu konkursu .

Wszystkim uczestnikom zakwalifikowanym do II etapu konkursu przyznano tytuł finalisty.

Dyplomy dla finalistów przesłane zostaną  pocztą na adres szkoły.

Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.

 

Organizatorzy XI Bałtyckiego Konkursu Języka Angielskiego


Na Wydziale Humanistycznym trwa pięciodniowe szkolenie "Grafika komputerowa dla studentów kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna". Szkolenie realizowane jest w ramach projektu "Zintegrowani - Kompleksowy Program Rozwoju Politechniki Koszalińskiej". Numer projektu: POWR.03.05.00-00-Z055/18.

Tematyka poruszana na zajęciach obejmuje m.in.: podstawowe pojęcia z zakresu grafiki komputerowej, zasady e-disignu w reklamie oraz wytyczne fotografii reklamowej. Szkolenie prowadzą trenerzy z Centrum Szkoleniowego EDU 4 YOU.


Uwaga Studenci I-go roku Filologii angielskiej!

Od dnia 15.05.2020 r. istnieje możliwość zapisu na specjalności:

moduł tłumaczeniowy,

moduł z j. hiszpańskim,

moduł z j. szwedzkim.

Zapisy będą prowadzone drogą e-mail: marzena.kochanowska@tu.koszalin.pl i telefoniczną 94-34-39-141 (pokój 210A).


ZARZĄDZENIE Nr 26/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad wykonywania obowiązków służbowych na terenie uczelni po 26 kwietnia 2020 roku


Zarządzenie Rektora Nr 24/2020 z dnia 20.04.2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 15/2020 z dnia 17.03.2020 r. (zm. Zarządzeniem Nr 22/2020).
 


Zarządzenie Rektora Nr 23/2020 z dnia 16.04.2020 r. w sprawie zasad używania maseczek ochronnych na terenie uczelni


Zarządzenie Rektora Nr 22/2020 z dnia 10.04.2020 r. w sprawie organizacji pracy uczelni w dniach 14 - 26.04.2020 r.


Studenci, którzy nie zdobyli zaliczeń z poszczególnych przedmiotów, a chcieliby uzyskać zgodę Prodziekanów na przedłużenie terminu wpisów do kart okresowych osiągnięć, w terminie do 31.03.2020 r. przesłali podanie (załącznik) na adres Biura Obsługi Studentów:

- studenci Wydziału Architektury i Wzornictwa – waiw.bos@tu.koszalin.pl

- studenci Wydziału Elektroniki i Informatyki – weii.bos@tu.koszalin.pl

- studenci Wydziału Humanistycznego – wh.bos@tu.koszalin.pl

- studenci Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji – wilsig.bos@tu.koszalin.pl

- studenci Wydziału Mechanicznego – wm.bos@tu.koszalin.pl

- studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych – wne.bos@tu.koszalin.pl

 

Ponadto informuję, że przedłużenie będzie można uzyskać do dnia 15.04.2020 r.

 

Studenci którzy mają trudną sytuację finansową i chcą ubiegać się o  rozłożenie na raty proszeni są o wypełnienie załącznika, i przesłanie na odpowiednie adresy mail przypisane do wydziałów. 

Wszystkie dokumenty wypełniamy w edytorze tekstu i przesyłamy edytowalną wersję elektroniczną.

 


UWAGA Studenci.

Ci z Państwa, którzy wracają z urlopów dziekańskich lub mieli przerwę w studiowaniu mogą mieć problemy z automatycznym podpięciem do konkretnego Prowadzącego. W takiej sytuacji proszę napisać indywidualnie e-mail do Nauczyciela (adresy dostępne w zakładce „terminy konsultacji”)

Ze względu na wiele pytań dotyczący USOS web, uprzejmie prosimy  o ich kierowanie drogą e-mailową do BOS (wszystkie adresy widoczne na naszej w zakładce BOS/Dziekanat).

BOS pełnią dyżury, zatem prosimy o cierpliwość, ale  będą rozwiązywać Państwa problemy.


UWAGA STUDENCI!

Ci z Pastwa, którzy od semestru letniego zapisali się na seminarium (nowe rozpoczynające się w tym semestrze) proszeni są w nieprzekraczalnym terminie 30.03.2020 r. wysłać e-mail do promotora do którego się zapisali. Adresy e-mail są dostępne w zakładce z terminami konsultacji.


Zwolnienie z opłat za akademiki

Studenci, którzy nie korzystają z akademików ze względu na odwołanie zajęć kontaktowych i realizację kształcenia zdalnego, czyli z miejsca zamieszkania, są zwolnieni z opłat za zakwaterowanie w domach studenckich.

Zwolnienie obowiązywać będzie do odwołania decyzji podjętej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zawieszeniu funkcjonowania uczelni, a bezpośrednio związanej z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii.   


UWAGA Studenci.

Ze względu na wiele pytań dotyczący USOS web, uprzejmie prosimy  o ich kierowanie drogą e-mailową do BOS (wszystkie adresy widoczne na naszej w zakładce BOS/Dziekanat).

Ze względu na sytuację epidemiologiczną  BOS pełnią dyżury, zatem prosimy o cierpliwość, ale  będą rozwiązywać Państwa problemy.


Zarządzenie Rektora Nr 17/2020 z dnia 25.03.2020 r. w sprawie organizacji pracy uczelni w dniach 26.03.2020 r. - 10.04.2020 r.


Zapomógi dla studentów w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego
czytaj więcej

UWAGA STUDENCI !!!

Ze względu na to, iż większość wiadomości wysyłanych przez USOS trafia do spamu i bywa usuwana - proszę sprawdzadzać, także zawartość skrzynek SPAM na swoich kontach e-mail.