Orzel
Side3
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej

W dniu 4.11.2019 r. o godz. 10.00 - alula 13B zapraszamy na spotkanie z Panem dr Amdrzejem Sochajem, który wygłosi prelekcję "Romowie wczoraj i dziś"


Konsul z Ambasady USA na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej - 22 październik 2019, wtorek, godzina 10:00 w Sali 13B
czytaj więcej

 


W dniach 14-18.10.2019 r. zajęcia z dr K. Kaczmarkiem nie odbędą się z powodu choroby prowadzącego.

Studenci Filologii angielskiej  III rok proszeni są o zapisywanie się na zajęcia z przedmiotu do wyboru w Dziekanacie p. 209B


PLANY ZAJĘĆ

Na stronie w poszczególnych zakładkach pojawiły się plany zajęć, prosimy na bieżąco śledzić ich zawartość, gdyż mogą one ulec zmianie.


Profesjonalne i bezpłatne szkolenia poszerzające kompetencje  zawodowe

 

Zapraszamy studentów wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym do wzięcia udziału w profesjonalnych i bezpłatnych szkoleniach poszerzających  wiedzę, umiejętności i kompetencje właściwe dla wybranego kierunku studiów.

 

 

Szkolenia pomagające w wejściu z sukcesem na rynek pracy będą odbywały sią w siedzibie uczelni, poza godzinami zajęć,  począwszy od semestru zimowego  roku akademickiego 2019/2020

 

Wszystkie poniżej opisane formy podnoszenia kompetencji zawodowych będą realizowane   w ramach projektu „ZINTEGROWANI – Kompleksowy Program Rozwoju Politechniki Koszalińskiej” nr POWR.03.05.00-00-Z055/18”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Więcej : http://power.tu.koszalin.pl/ckeditor/attachment_files/data/000/000/507/original/opis_szkolen_i_warsztatow_na_wydziale_humanistycznym_10-09_2019.pdfNabór na wyjazdy zagraniczne: STUDIA oraz PRAKTYKI w ramach programu Erasmus+
czytaj więcej