Orzel
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej

Studenci pierwszego roku Europeistyki studiów pierwszego stopnia!

Egzamin z Podstaw ekonomii odbędzie się 05.02. i 12.02. o godz. 17.30 w sali 204A.


Studenci trzeciego roku Filologii angielskiej!

Zapraszam do zapisywania się na Przedmiot obieralny, który rozpocznie się w semestrze letnim. Do wyboru macie Państwo wykład Psycholingwistyka, prowadzony przez prof. A. Biedroń lub Onomastyka literacka, prowadzony przez dr M. Gibką. Zapisy w pok. 209A, w dniach 17-23.01.2018 r., w godz. 8.00-15.00, w przerwach między zajęciami. Przypominam, że w każdej grupie liczba miejsc jest ograniczona.

Żaklina Kamińska


Studenci drugiego roku Filologii angielskiej i germańskiej.
W dniach 17-23.01. w pok. 209A będziecie mogli zapisywać się na Seminaria dyplomowe, które rozpoczynają się w semestrze letnim. Tematyka seminariów znajduje się w poniższych załącznikach. Zapraszam do zapisywania się w przerwach między zajęciami, w godzinach 8.00-15.00.

Liczba miejsc u poszczególnych promotorów jest ograniczona.


Żaklina Kamińska


SPOTKANIE INFORMACYJNE dla STUDENTÓW oraz PRACOWNIKÓW zainteresowanych wyjazdami w ramach programu Erasmus+
czytaj więcej

Amerykańskie Targi Pracy Wakacyjnej - zakończenie rekrutacji 24 stycznia 2018

Więcej 111 KB


Studenci  kierunku europeistyka (studia magisterskie) proszeni  są  o pilne dostarczenie  do dziekanatu odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich.


 

UWAGA!

 

- I stopień, II rok kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

- I stopień, II rok kierunek Europeistyka

- II stopniu, I rok kierunek Europeistyka

 

Przypominam o zgłaszaniu się do Dziekanatu p. 209B w celu zapisania się na specjalności.

 

Nieprzekraczalny termin zapisów upływa 25 stycznia 2018 roku.

 

Prodziekan ds. Kształcenia

Dr Dariusz Magierek


W zakładkach plany pojawiły sie harmonogramy sesji egzaminacyjnej semestru zimowego 2017/2018Nabór do Legii Akademickiej

Wniosek - rejestracjia online: https://goo.gl/forms/nkt1bWhnxjY6wAll2

 


18 grudnia 2017 r. i 23 stycznia 2018 r. (zajęcia według planu poniedziałkowego) zajęcia z Panią mgr Anną Błądek nie odbędą się.

Odpracowanie zajęć znajdują się w zakładce DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA  pod planami zajęć.

W dniach 14-15 grudnia 2017r. zajecia z prof. T. Hoffmannem zostają odwołane, odpracowania znajduja się w zakładce plany.

 


ZARZĄDZENIE Nr 10/2017
Rektora Politechniki Koszalińskiej
z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018

 


NOWE SPECJALNOŚCI !!!

NOWOŚCI !!!!

 

Specjalność:  Policyjna – bezpieczeństwo i porządek publiczny

Studia na kierunku Europeistyka, „Specjalność policyjna – bezpieczeństwo i porządek publiczny”, mają charakter interdyscyplinarny i łączą przygotowanie z dziedziny nauk prawnych, nauk policyjnych, kryminalistyki, administracji oraz zarządzania bezpieczeństwem, stanowiące przygotowanie do organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. Są adresowane do osób, które przejawiają zainteresowanie, a jednocześnie postrzegają bezpieczeństwo i porządek publiczny jako istotny aspekt życia własnego i najbliższego otoczenia.

Studenci zdobywają niezbędną wiedzę ogólną na temat funkcjonowania państwa, prawa i społeczeństwa oraz wiedzę specjalistyczną w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi, zwalczania terroryzmu, ochrony mienia i obiektów, kryminalistyki, oraz prewencji, którą powinni dysponować wykwalifikowani funkcjonariusze służb mundurowych oraz administracji publicznej, zdolni do prowadzenia spraw państwa i ochrony obywateli w stanach zagrożeń i przeciwdziałania im.

Studia przygotowują do pracy w administracji publicznej, z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne Policji oraz pozostałych służb mundurowych, a także administracji państwowej i samorządowej, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne w zakresie zwalczania terroryzmu, ochrony osób i mienia, oraz bezpieczeństwa powszechnego.

https://youtu.be/hS3QxzkyKe4

 

Specjalność: Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

ma w zamyśle skupić się na zajęciach praktycznych prowadzanych przez praktyków oraz kadrę PK która wykorzystując swoje doświadczenia będzie uświadamiać zagrożenia jakie mogą pojawiać się w sieci.  Specjalizacja ta to próba wdrożenia kompleksowego programu nauczania, który pozwoli prowadzić analizy śledcze, odpowiednio zabezpieczać systemy i urządzenia przez atakami. Na chwilę obecną takich specjalistów brakuje stąd popularność problematyki cyberbezpieczenstwa stale wzrasta. Specjalizacja na studiach europejskich ma zmienić tą sytuację.

Korzyści ze specjalizacji Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni to poznanie zagadnień
i technik z zakresu aspektów prawnych bezpieczeństwa w sieci, audytów systemów teleinformatycznych, identyfikacji zagrożeń i działań prewencyjnych, analizy powłamaniowej i  analizy śledczej oraz odzyskiwania danych, poznania najnowszych technik i narzędzi związanych z bezpieczeństwem w sieci

Wybrane zagadnienia:

 • Społeczeństwo w dobie rozwoju sieci teleinformatycznych
 • Nowe media a narzędzia cyberprzestepcy i cyberterrorysty
 • Przemoc w świecie wirtualnym i jej konsekwencje społeczne i prawne
 • Informatyka śledcza, analiza powłamawaniowa a bezpieczeństwo IT
 • Psychologia konfliktu a inżyniera społeczna
 • Ochrona informacji w świecie wirtualnym
 • Praktyczne aspekty postępowania w cyberprzestrzeni.

 

Specjalność: Zarzadzanie kryzysowe

Specjalizacja powstała w odpowiedzi na aktualne zapotrzebowanie pracodawców. Wiedza i umiejętności, które można zdobyć w ramach studiów licencjackich na kierunku Europeistyka o specjalizacji zarządzanie kryzysowe znajdą zastosowanie niemal we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, administracji publicznej, organach i agendach rządowych zarówno na terenie jednego państwa jak i UE.

Celem tej specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanych kandydatów średniego szczebla na stanowiska w terenowych organach administracji rządowej i samorządowej związane z zarządzaniem kryzysowym realizowanym przez centra zarządzania kryzysowego i zespoły zarządzania kryzysowego.         

Absolwent tej specjalności będzie legitymował się kompleksową wiedzą
z zakresu funkcjonowania systemu reagowania kryzysowego na poziomie unijnym oraz krajowym.

Wybrane przedmioty:

 • Gry decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym,
 • Ochrona infrastruktury krytycznej,
 • Organizacja i funkcjonowanie instytucji zarządzania kryzysowego,
 • Zarządzanie kryzysowe w państwach Unii Europejskiej,
 • Komunikacja społeczna w zarządzaniu kryzysowego,
 • Organizacja i zarządzanie systemami ratownictwa.