Orzel
Side3
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej

Uwaga studenci VI semestru (europeistyka, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia angielska) !!!

Trwa rekrutacja do programu stażowego POWER

Termin rekrutacji:  do 25 kwietnia 2019

Kontakt dr Wojciech Klepuszewski, pokój 410 B (czwartki i poniedziałki)

lub

e-mail: klepuszewski@poczta.pl


Dokumenty do pobrania:

  • Formularz danych uczestnika (zał. 1)
  • Ankieta zgłoszeniowa wraz z deklaracją uczestnika projektu (zał. 2)
  • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (zał. 3)

Dokumenty można złożyć w pokoju 410B  lub w Dziekanacie, pokój 209B


Wydział Humanistyczny zorganizuje staże dla 85 studentów szóstego semestru studiów stacjonarnych kierunków: Europeistyka, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna oraz Filologia,  w wymiarze 120 godzin (minimum 20 godz. tygodniowo) w ramach projektu PO WER. Szczegóły w zakładce STUDENCI -----> Program stażowy PO WER


Studenci trzeciego roku, prosimy o zapoznanie się z ofertą płatnych staży (http://wh.tu.koszalin.pl/kat/425)


UWAGA EUROPEISTYKA II STOPIEŃ II ROK!!!

Zajęcia z dr E. Włodyką nie odbędą się do odwołania. Zastępstwa przeprowadzone zostaną wg poniższego harmonogramu:

1. Organizacje międzynarodowe, dr K. Kaczmarek: wykłady (poniedziałek)  17.00-18.30 s. 213B, konwersa. (poniedziałek) 18.40-19.25 s. 213A

2. Samorząd terytorialny w Polsce i UE , prof. Handke: ćwiczenia (środa)  17.00-17.45 s. 13B w dniach  8.05., 15.05., 22.05., 29.05.2019 wykłady (środa)  19.20-20.50  s. 13B w dniach  8.05., 15.05., 22.05., 29.05.2019

3. Praktyka w administracji, dr K. Wasilewski: wykłady (czwartek) 17.50-19.20,  s. 13 B


W dniach 24-26.04.2019 r. nie odbędą się zajęcia i konsultacje z prof. B. Polakiem. Zajęcia zostaną odpracowane w późniejszym terminie.

W dniach 25-26.04.2019 r. nie odbędą się zajęcia i konsultacje z prof. M. Polakiem. Zajęcia zostaną odpracowane w późniejszym terminie.


W dniach 24-26.04.2019 r. nie odbędą się zajęcia z prof. B. Gasztold

Filologia Angielska I rok – w dniu 6.05.2019 r. w godz. 16.30-18.00     s.13B odbędą się zajęcia z prof. B. Gasztold    Historia i Kultura USA    (za 12.03.2019 r.)

Filologia Angielska II rok – w dniu 6.05.2019 r. w godz. 15.00-16.30    s.13B odbędą się zajęcia z prof. B. Gasztold   Historia literatury amerykańskiej (za 12.03.2019 r.)


W dniu 15.04.2019 r. zajęcia z dr M. Gibką nie odbędą się. Zostaną odpracowane w terminie późniejszym.


Odpracowania zajęć z dnia 5.03.2019 r. z prof. B. Gasztold:

Filologia Angielska I rok – w dniu 15.04.2019 r. w godz. 16.30-18.00 s. 13 B odbędą się zajęcia   Historia i Kultura USA ( za 5.03.2019 r.)

Filologia Angielska II rok – w dniu 15.04.2019 r. w godz. 15.00-16.30 s 13B  odbędą się zajęcia   Historia literatury amerykańskiej (za 5.03.2019 r.)


W dniu 11.04.2019 r. nie odbędą się zajęcia z dr Ł. Neubauerem.  Zostaną one odpracowane wpóźniejszym terminie.


W dniach 9-12.04. nie odbędą się zajęcia i konsultacje z mgr Ż. Kamińską.


W dniu 11.04.2019 r. konsultacje z dr K. Kaczmarkiem nie odbędą się. Zostaną one odpracowane 8.04.2019 r. w godzinach 14,30 - 17.00.


Egzamin warunkowy z gramatyki kontrastywnej z dr Jolantą Sypiańską odbędzie się  26.04.2019 tj. piątek w godz 15:00-16:00 w sali 204A a egzamin poprawkowy 24.05.2019 tj. piątek w godz  15:00-16:00 w sali 204A.


UWAGA EUROPEISTYKA II STOPIEŃ II ROK!!!

 

W dniach 25.03.-18.04.2019 r. zajęcia z prof. B. Polakiem odbędą się w następujących terminach:

 

Seminarium dyplomowe, wtorek, godz  19.30-21.00, s. 208B

Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939-1946, środa , w.: 17.50-19.20, s.13B

Pozostałe zajęcia odbędą się zgodnie z planem.


UWAGA EUROPEISTYKA II STOPIEŃ II ROK!!!

W dniach 18.03-17.04.2019 r. nie odbędą się zajęcia oraz konsultacje z dr E. Włodyką.

Zajęcia zostaną odpracowane wg poniższego harmonogramu:

1. Organizacje międzynarodowe, dr K. Kaczmarek  (poniedziałek) wykłady 17.00-18.30 s. 213A  i konwersatoria 18.40-19.25 s 213A w dniach 18.03-17.04.2019 r.

2.Samorząd terytorialny w Polsce i UE , prof. Handke: ćwiczenia (środa)  17.00-17.45 s. 13B w dniach 27.03 i 03.04.2019r. wykłady (środa)  19.20-20.50  s. 13B w dniach 27.03 i 03.04.2019r.

3.Praktyka w administracji, dr K. Wasilewski: wykłady (czwartek) 17.50-19.20,  s. 13 B w dniach 18.03-17.04.2019 r.


W dniu 21.03.2019 r. nie odbędą się konsultacje z mgr A. Marciniak. Zostaną one odpracowane w następujących terminach: 28.03., 4.04., 11.04.2019 r. w godz. 14.00-14.30.


W roku akademickim 2018/2019 nie odbędzie się zbiórka dla Hospicjum w Koszalinie. Fanty pozostałe po pierwszej edycji znajdują się w dziekanacie pok. 209B. Proszę o odbiór w terminie dwóch tygodni. dr M. Gibka
Asystent osoby niepełnosprawnej. PILNIE POSZUKIWANY!!!!

Chciałbyś komuś pomóc, a przy tym  zarobić? Możesz zostać asystentem osoby niepełnosprawnej.

Aby zostać asystentem osoby niepełnosprawnej nie musisz mieć specjalnych kwalifikacji - wystarczy, że jesteś studentem Politechniki Koszalińskiej, masz dobre chęci i przyjazne podejście. Najczęściej potrzebna jest pomoc w robieniu notatek na zajęciach lub pomoc osobie na wózku inwalidzkim w przemieszczaniu się. O przyznanie asystenta może ubiegać się student z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wskazując osobę, która będzie pełniła tę rolę lub zwrócić się do Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych o pomoc w znalezieniu asystenta.

Szczegółowe zasady przydzielania asystenta osoby niepełnosprawnej studentom i doktorantom Politechniki Koszalińskiej znajdują się w Regulaminie na stronie głównej uczelni: http://www.tu.koszalin.pl/art/187

Informacje można uzyskać u Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych - Anna Paciocha, pod numerem tel. 94 34-78-602, osobiście w Dziale Studenckim PK lub mailowo: anna.paciocha@tu.koszalin.plNabór na wyjazdy zagraniczne: STUDIA oraz PRAKTYKI w ramach programu Erasmus+
czytaj więcej