Orzel
N_kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


Sekretariat i administracja


Sekretariat i administracja WH

mgr Sylwester Gruda

212B

94/34-39-171

sekretariat@wh.tu.koszalin.pl

 

Dziekanat

mgr Ida Piotrowska - kierownik dziekanatu 221A 94/34-39-148 ida.piotrowska@tu.koszalin.pl

mgr Jolanta Jabłońska

209B

94/34-39-108

jolanta.jablonska@tu.koszalin.pl

lic. Marzena Kochanowska

209B

94/34-39-199

marzena.kochanowska@tu.koszalin.pl

mgr Marzena Hus Śniadeckich2, budynek G, pokój 101 94/34 - 86 - 553 marzena.hus@tu.koszalin.pl
mgr Elżbieta Sobieraj Śniadeckich2, budynek G, pokój 101 94/34 - 86 - 552 elzbieta.sobieraj@tu.koszalin.pl

 

Stypendia, odpłatności, pomoc materialna

mgr Danuta Kurkus

214A

94/34-39-128

danuta.kurkus@tu.koszalin.pl

 

Stanowisko ds. Badań naukowych

mgr Anna Kwiatkowska

 

221A

94/34-39-169

ania.kwiatkowska@tu.koszalin.pl

Stanowisko ds. Informatyki

lic. Tomasz Cieślik

 

221A

94/34-39-148

tomasz.cieslik@tu.koszalin.pl

Stanowisko ds. Kształcenia

mgr Anna Szweda

210A

94/34-39-141

anna.szweda@tu.koszalin.pl