Orzel
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej

Sekretariat i administracja


Sekretariat i administracja WH

 

 

Sekretariat Wydziału Humanistyczny

Danuta Klonowska

212B

94/34-39-171

sekretariat@wh.tu.koszalin.pl

 

Dziekanat

mgr Jolanta Jabłońska

209B

94/34-39-108

jolanta.jablonska@tu.koszalin.pl

Marzena Kochanowska

209B

94/34-39-199

marzena.kochanowska@tu.koszalin.pl

mgr Anna Moszczyńska

209B

94/34-39-142

anna.moszczynska@tu.koszalin.pl

 

Stypendia, odpłatności, pomoc materialna

mgr Sylwester Gruda

214A

94/34-39-128

danuta.kurkus@tu.koszalin.pl

mgr Danuta Kurkus

214A

94/34-39-192

sylwester.gruda@tu.koszalin.pl

mgr Ida Piotrowska - kierownik dziekanatu

 

221A

94/34-39-148

ida.piotrowska@tu.koszalin.pl

Stanowisko ds. Badań naukowych

mgr Anna Kwiatkowska

 

221A

94/34-39-148

ania.kwiatkowska@tu.koszalin.pl

Stanowisko ds. Informatyki

lic. Tomasz Cieślik

 

221A

94/34-39-148

tomasz.cieslik@tu.koszalin.pl

Stanowisko ds. Kształcenia

Wiesława Kobierska

210A

94/34-39-141

wkobierska@wp.pl

mgr Żaklina Kamińska

209A

94/34-39-178

kaminska.zaklina@gmail.com