Orzel
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej

Kadra


Katedra Bezpieczeństwa i Stosunków Międzynarodowych

prof. zw. dr hab. Cz. Partacz - kierownik Katedry

prof. zw. dr hab. B. Polak
prof. PK dr hab. Z. Danielewicz
prof. PK dr hab. W. Handke
dr D .Magierek
dr St. Bukowski
dr M. Górka
dr M. Megier

Katedra Studiów Europejskich

prof. zw. dr hab. J. Knopek - kierownik Katedry

prof. PK dr hab. T. Hoffmann
prof. PK dr hab. M. Polak
prof. PK dr hab. M. Pogonowski
dr M. Sikora-Gaca
dr R. Gabryszak
 

Katedra Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa

dr hab. Z. Werra – kierownik Katedry

prof. PK dr hab. B. Gębski
dr L. Sudakiewicz
dr I. Wierzchowiecka-Rudnik
dr P. Szarszewski
dr E. Juszczak – Maraszkiewicz
mgr Ż. Kamińska

Katedra Literatury i Badań nad Językiem

prof. PK. dr hab. B. Gasztold – kierownik Katedry

prof. PK dr hab. K. Hammer
prof. PK dr hab. H. Lankiewicz
dr A. Mrożewska
dr Ł. Neubauer
dr W. Klepuszewski
dr I. Dixon
mgr M. Ziętek
mgr A. Hajek
mgr A. Marciniak
mgr M. Klepuszewska

Katedra  Lingwistyki

prof. PK. dr hab. A. Biedroń – kierownik Katedry

prof. zw. dr hab. B. Andrzejewski
dr A. Nieroda-Kowal
dr D. Gohlisch
dr J. Sypiańska
dr P. McNamara

dr M. Gibka
mgr E. Lemiesz
mgr W. Trojanowicz
mgr A. Małecka
mgr E. Zarzycka-Jacewicz