Orzel
Side3
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


Dziekanat


Dziekanat Wydziału Humanistycznego znajduje się w pokoju 209 B. Jego pracownicy zajmują się obsługą studentów kierunków Dziennikarstwa i  komunikacji społecznej, Filologii angielskiej i germańskiej oraz Europeistyki w zakresie:

 

  • prowadzenia teczek osobowych studentów,
  • wystawiania zaświadczeń studenckich,
  • wydawania indeksów i legitymacji,
  • zaliczania indeksów i kart osiągnięć studenta,
  • przyjmowania podań dotyczących toku studiów.

 

Sprawami związanymi ze stypendiami socjalnymi i naukowymi oraz opłatami za studia zajmuje się pracownik dziekanatu w pokoju 214A, gdzie znajduje się pomoc materialna.

 

Zapisami na specjalności, lektoraty, kursy obieralne oraz do promotorów  zajmuje sie mgr Żaklina Kamińska, pokój 209A.

 

Obsługą systemów APD i Plagiat.pl zajmuje się lic. Tomasz Cieślik, pokój 221A.