Orzel
N_kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


Dziekanat


Dziekanat Wydziału Humanistycznego znajduje się:

 • w pokoju 209 B na ul. Kwiatkowskiego 6E. Jego pracownicy zajmują się obsługą studentów kierunków: Dziennikarstwa i  komunikacji społecznej, Filologii angielskiej i germańskiej oraz Europeistyki w zakresie:
 • prowadzenia teczek osobowych studentów,
 • wystawiania zaświadczeń studenckich,
 • wydawania indeksów i legitymacji,
 • zaliczania indeksów i kart osiągnięć studenta,
 • przyjmowania podań dotyczących toku studiów.

 

 • w pokoju 101 G na ul. Śniadecki 2. Jego pracownicy zajmują się obsługą studentów kierunku: Pedagogika w zakresie:
 • prowadzenia teczek osobowych studentów,
 • wystawiania zaświadczeń studenckich,
 • wydawania indeksów i legitymacji,
 • zaliczania indeksów i kart osiągnięć studenta,
 • przyjmowania podań dotyczących toku studiów.

Sprawami związanymi ze stypendiami socjalnymi i naukowymi oraz opłatami za studia zajmuje się pracownik dziekanatu mgr Danuta Kurkus (p. 214A na ul. Kwiatkowskiego 6E), gdzie znajduje się pomoc materialna.

Zapisami na specjalności, lektoraty, kursy obieralne oraz do promotorów  zajmuje sie mgr Anna Szweda, pokój 210A na ul. Kwiatkowskiego 6E.

 

Obsługą systemów APD i SJA zajmuje się lic. Tomasz Cieślik, pokój 221A na ul. Kwiatkowskiego 6E.