Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej

ZARZĄDZENIE Nr 16/2020
Rektora Politechniki Koszalińskiej
z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość w Politechnice Koszalińskiej w semestrze letnim 2019/2020
w okresie zawieszenia w związku z COVID-19


ZARZĄDZENIE Nr 15/2020
Rektora Politechniki Koszalińskiej
z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie organizacji pracy uczelni w dniach 18 – 25 marca 2020 r.


UWAGA!

Ze względu na zawieszone zajęcia dydaktyczne konsultacje Pracowników Wydziału Humanistycznego, będą odbywały się wyłacznie drogą elektroniczną (adresy e-mail podane są na stronie internetowej w zakładce konsultacje).


W związku z  Zarządzenia Nr 13/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej Dziekan Wydziału Humanistycznego odwołuje jutrzejszy dyżur i konsultacje.


Zarządzenie Nr 13/2020 z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Politechniki Koszalińskiej.


Obwieszczenie Nr 1/2020 z dnia 11.03.2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.


Rektor Politechniki Koszalińskiej ogłasza konkursy na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo lub literaturoznastwo w zakresie filologii angielskiej

Szczegóły 762 KB

Uwaga Studenci 6 semestru studiów kierunków:

Filologia, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna,

Europeistyka

Trwa rekrutacja do programu stażowego POWER

II tura rekrutacji: 16 marca do 31 marca 2020 r.

Kontakt: Ida Piotrowska, pokój 221A (pn-pt. godz.8.00-15.00)

e-mail: ida.piotrowska@tu.koszalin.pl

Studentów trzeciego roku, prosimy o zapoznanie się z ofertą płatnych staży
oraz (http://wh.tu.koszalin.pl/kat/425)


Lista osób zakwalifikowanych do II etapu XI Bałtyckiego Konkursu Języka Angielskiego

Lista 421 KB

Nabór na wyjazdy zagraniczne:
STUDIA oraz PRAKTYKI

w ramach programu Erasmus+

 

Więcej 136 KB

Uprzejmie informuję, że spotkanie z przedstawicielami Zachodniopomorskiej Brygady WOT zostało odwołane.


Uwaga Studenci kierunku Pedagogika.

W dniach 13-15 marca 2020 r. zajęcia z prof. Miroslavem Gejdosem nie odbędą się.


Uwaga studenci III-go roku Filologii Angielskiej.

 

W dniach 9 marca 2020 roku rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na

szkolenie: Trening interkulturowy w ramach Projektu: Zintegrowani:

Kompleksowy Program Rozwoju Politechniki Koszalińskiej. Numer projektu POWR.03.05.00-00-Z055/18. Rekrutacja zakończy się 12 marca 2020 roku.

 

Zgłoszenia należy kierować do p. Anny Kwiatkowskie, pokój 221A, ul.

Kwiatkowskiego 6E


Uwaga Studenci!

Dziekanat pomocy materialnej

Został przeniesiony

na

ul. Śniadeckich 2, p.3A - tel. 94 34 78 662

Biuro Obsługi Studenta

 


 

Na stronie w poszczególnych zakładkach dla odpowiednich kierunków, umieszczone zostały plany zajęć na semestr letni 2019/2020.

Proszę obserwować stronę, gdyż mogą one ulec zmianie.


Uwaga studenci II-go roku Filologii (angielskiej i germańskiej)

Od dnia 24.02.2020 r.  można zapisywać się w pokoju 210 A na seminarium dyplomowe.


W dniach 28.02-13.03.2020 r. zajęcia z dr Piotrem Boćko nie odbedą się.