Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej

Zapomógi dla studentów w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego

W związku z informacją przekazaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o możliwości ubiegania się przez studentów o zapomogę z funduszu stypendialnego, informuję że zgodnie z obowiązującymi przepisami takie świadczenie może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej - to jest kluczowy przepis ustawowy. Jednakże w obecnej sytuacji podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego. Student, aby otrzymać zapomogę, musi spełnić przede wszystkim przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Regulaminu pomocy materialnej PK, czyli nie jest jednoznaczne, że każdy student taką zapomogę otrzyma.

 

Student, aby starać się zapomogę (dotyczy to również innych świadczeń) powinien złożyć wniosek drogą elektroniczną wyłącznie poprzez platformę USOSweb na adres stypendia@tu.koszalin.pl . Wzór wniosku znajdzie na stronie Politechniki Koszalińskiej www.tu.koszalin.pl [1], w zakładce studenci → świadczenia dla studentów i doktorantów → stypendia i zapomogi dla studentów oraz doktorantów. Wniosek należy pobrać u dołu ww. strony i postępować zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją.

 

Wszystkie świadczenie z funduszu stypendialnego przyznaje komisja stypendialna PK. Od 24 lutego br. w związku ze zmianami, decyzją Rektora Nr 1/2020 została powołana jedna komisja na całą uczelnię (skład komisji w załączniku), dotąd każda jednostka miała taką komisję. Pamiętać również należy, że przyznanie dużej liczbie studentów zapomóg związane jest z ryzykiem znacznego obniżenia wysokości stypendium socjalnego od przyszłego roku akademickiego.

Printer Pdf
powrót