Orzel
N_kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej

Nabór na wyjazdy zagraniczne: STUDIA oraz PRAKTYKI w ramach programu Erasmus+

Nabór na wyjazdy zagraniczne: STUDIA oraz PRAKTYKI
w ramach programu Erasmus+ 

Trwa nabór na wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019:

1/ SMS - wyjazdy studentów na studia
2/ SMP - wyjazdy studentów na praktyki 


DODATKOWY nabór na wyjazdy zagraniczne na: PRAKTYKI

w ramach programu Erasmus+

możliwość zrealizowania praktyki do końca września 2018  

 

Kandydaci powinni złożyć formularz zgłoszeniowy w terminie do dnia 16.02.2018 u Koordynatora Erasmus+ Wydziału Humanistycznego 

dr Jolanty Sypiańskiej

 

Wzory formularzy do pobrania: http://www.tu.koszalin.pl/art/523

Printer Pdf
powrót