Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej

Studenci III roku filologii angielskiej. Zapisy na przedmiot obieralny (do wyboru jeden):

Paul McNamara  'Life and Institutions in the English-speaking World' 

Brygida Gasztold " Ethnic America: history and literature."

Wyboru należy dokonać do 28.09.2020 pod nr tel. 94-34-39-141 lub na adres e-mail: marzena.kochanowska@tu.koszalin.pl (ilość miejsc ograniczona).


Komunikat nr 1/2020

Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 9 września 2020 roku

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym
w roku akademickim 2020/2021


ZARZĄDZENIE Nr 39/2020
Rektora Politechniki Koszalińskiej
z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie organizacji i realizacji praktyk studenckich w warunkach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


ZARZĄDZENIE Nr 33/2020

Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia zasad zachowania bezpieczeństwa związanego

z częściowym przywracaniem działalności dydaktycznej Politechniki KoszalińskiejUWAGA STUDENCI – Wraca rekrutacja!

REKRUTACJA – STAŻ - PROGRAM POWER – SEMESTR LETNI

Termin rekrutacji: 20 maj – 5 czerwiec 2020 r.

więcej:

http://wh.tu.koszalin.pl/kat/425


XI Bałtyckiego Konkursu Języka Angielskiego

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników w imieniu Organizatorów XI Edycji Bałtyckiego Konkursu Języka Angielskiego pragniemy poinformować  o odwołaniu II etapu konkursu .

Wszystkim uczestnikom zakwalifikowanym do II etapu konkursu przyznano tytuł finalisty.

Dyplomy dla finalistów przesłane zostaną  pocztą na adres szkoły.

Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.

 

Organizatorzy XI Bałtyckiego Konkursu Języka Angielskiego


Na Wydziale Humanistycznym trwa pięciodniowe szkolenie "Grafika komputerowa dla studentów kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna". Szkolenie realizowane jest w ramach projektu "Zintegrowani - Kompleksowy Program Rozwoju Politechniki Koszalińskiej". Numer projektu: POWR.03.05.00-00-Z055/18.

Tematyka poruszana na zajęciach obejmuje m.in.: podstawowe pojęcia z zakresu grafiki komputerowej, zasady e-disignu w reklamie oraz wytyczne fotografii reklamowej. Szkolenie prowadzą trenerzy z Centrum Szkoleniowego EDU 4 YOU.


Uwaga Studenci I-go roku Filologii angielskiej!

Od dnia 15.05.2020 r. istnieje możliwość zapisu na specjalności:

moduł tłumaczeniowy,

moduł z j. hiszpańskim,

moduł z j. szwedzkim.

Zapisy będą prowadzone drogą e-mail: marzena.kochanowska@tu.koszalin.pl i telefoniczną 94-34-39-141 (pokój 210A).


ZARZĄDZENIE Nr 26/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad wykonywania obowiązków służbowych na terenie uczelni po 26 kwietnia 2020 roku


Zarządzenie Rektora Nr 24/2020 z dnia 20.04.2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 15/2020 z dnia 17.03.2020 r. (zm. Zarządzeniem Nr 22/2020).
 


Zarządzenie Rektora Nr 23/2020 z dnia 16.04.2020 r. w sprawie zasad używania maseczek ochronnych na terenie uczelni


Zarządzenie Rektora Nr 22/2020 z dnia 10.04.2020 r. w sprawie organizacji pracy uczelni w dniach 14 - 26.04.2020 r.


Studenci, którzy nie zdobyli zaliczeń z poszczególnych przedmiotów, a chcieliby uzyskać zgodę Prodziekanów na przedłużenie terminu wpisów do kart okresowych osiągnięć, w terminie do 31.03.2020 r. przesłali podanie (załącznik) na adres Biura Obsługi Studentów:

- studenci Wydziału Architektury i Wzornictwa – waiw.bos@tu.koszalin.pl

- studenci Wydziału Elektroniki i Informatyki – weii.bos@tu.koszalin.pl

- studenci Wydziału Humanistycznego – wh.bos@tu.koszalin.pl

- studenci Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji – wilsig.bos@tu.koszalin.pl

- studenci Wydziału Mechanicznego – wm.bos@tu.koszalin.pl

- studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych – wne.bos@tu.koszalin.pl

 

Ponadto informuję, że przedłużenie będzie można uzyskać do dnia 15.04.2020 r.

 

Studenci którzy mają trudną sytuację finansową i chcą ubiegać się o  rozłożenie na raty proszeni są o wypełnienie załącznika, i przesłanie na odpowiednie adresy mail przypisane do wydziałów. 

Wszystkie dokumenty wypełniamy w edytorze tekstu i przesyłamy edytowalną wersję elektroniczną.

 


UWAGA Studenci.

Ci z Państwa, którzy wracają z urlopów dziekańskich lub mieli przerwę w studiowaniu mogą mieć problemy z automatycznym podpięciem do konkretnego Prowadzącego. W takiej sytuacji proszę napisać indywidualnie e-mail do Nauczyciela (adresy dostępne w zakładce „terminy konsultacji”)

Ze względu na wiele pytań dotyczący USOS web, uprzejmie prosimy  o ich kierowanie drogą e-mailową do BOS (wszystkie adresy widoczne na naszej w zakładce BOS/Dziekanat).

BOS pełnią dyżury, zatem prosimy o cierpliwość, ale  będą rozwiązywać Państwa problemy.


UWAGA STUDENCI!

Ci z Pastwa, którzy od semestru letniego zapisali się na seminarium (nowe rozpoczynające się w tym semestrze) proszeni są w nieprzekraczalnym terminie 30.03.2020 r. wysłać e-mail do promotora do którego się zapisali. Adresy e-mail są dostępne w zakładce z terminami konsultacji.


Zwolnienie z opłat za akademiki

Studenci, którzy nie korzystają z akademików ze względu na odwołanie zajęć kontaktowych i realizację kształcenia zdalnego, czyli z miejsca zamieszkania, są zwolnieni z opłat za zakwaterowanie w domach studenckich.

Zwolnienie obowiązywać będzie do odwołania decyzji podjętej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zawieszeniu funkcjonowania uczelni, a bezpośrednio związanej z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii.   


UWAGA Studenci.

Ze względu na wiele pytań dotyczący USOS web, uprzejmie prosimy  o ich kierowanie drogą e-mailową do BOS (wszystkie adresy widoczne na naszej w zakładce BOS/Dziekanat).

Ze względu na sytuację epidemiologiczną  BOS pełnią dyżury, zatem prosimy o cierpliwość, ale  będą rozwiązywać Państwa problemy.


Zarządzenie Rektora Nr 17/2020 z dnia 25.03.2020 r. w sprawie organizacji pracy uczelni w dniach 26.03.2020 r. - 10.04.2020 r.


Zapomógi dla studentów w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego
czytaj więcej

UWAGA STUDENCI !!!

Ze względu na to, iż większość wiadomości wysyłanych przez USOS trafia do spamu i bywa usuwana - proszę sprawdzadzać, także zawartość skrzynek SPAM na swoich kontach e-mail.


ZARZĄDZENIE Nr 16/2020
Rektora Politechniki Koszalińskiej
z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość w Politechnice Koszalińskiej w semestrze letnim 2019/2020
w okresie zawieszenia w związku z COVID-19


ZARZĄDZENIE Nr 15/2020
Rektora Politechniki Koszalińskiej
z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie organizacji pracy uczelni w dniach 18 – 25 marca 2020 r.


UWAGA!

Ze względu na zawieszone zajęcia dydaktyczne konsultacje Pracowników Wydziału Humanistycznego, będą odbywały się wyłacznie drogą elektroniczną (adresy e-mail podane są na stronie internetowej w zakładce konsultacje).


W związku z  Zarządzenia Nr 13/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej Dziekan Wydziału Humanistycznego odwołuje jutrzejszy dyżur i konsultacje.


Zarządzenie Nr 13/2020 z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Politechniki Koszalińskiej.


Obwieszczenie Nr 1/2020 z dnia 11.03.2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.


Rektor Politechniki Koszalińskiej ogłasza konkursy na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo lub literaturoznastwo w zakresie filologii angielskiej

Szczegóły 762 KB