Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej

Harmonogram egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym w roku akademickim 2020/2021


 


 

Biuro Mobilności Międzynarodowej ogłasza nabór uzupełniający na wyjazdy zagraniczne studentów – studia (semestr letni) i praktyka - na nadchodzący rok akademicki 2021/22  w ramach Programu Erasmus+.

W związku z tym serdecznie zapraszamy na spotkanie online z Uczelnianym Koordynatorem Erasmus+, które odbędzie się w poniedziałek 17.05.2021 o godzinie 16:00, na platformie ZOOM

Szczegóły :

Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/82557295130?pwd=M2RScEdOSDVkdXhJRXE0RnRwa3lEUT09

Meeting ID: 825 5729 5130
Passcode: KGM2db

Omówione zostaną podstawowe kryteria i wymogi programu wraz z całym procesem kwalifikacji w Politechnice Koszalińskiej.

Termin składania formularzy do Koordynatorów Wydziałowych upływa 28.05.2021. 

Formularze zgłoszeniowe: https://www.tu.koszalin.pl/art/523

koordynator wydziałowy WH - mgr Anna Hajek anna.hajek@tu.koszalin.pl

 


 

 

REKRUTACJA – STAŻ - PROGRAM POWER

 

 

Termin rekrutacji: 17 maj – 6 czerwiec 2021 r.

Miejsce składania dokumentów: Kwiatkowskiego 6E, p.221A,

Kontakt: Ida Piotrowska, pokój 221A (pn-pt. godz.8.00-15.00)

Wsparciem (120 godzin stażu) mogą być objęci studenci 6 semestru studiów I stopnia
oraz studenci 4 semestru studiów II stopnia

Forma wsparcia: płatny staż III edycja 2020/2021 – 23 osoby

(termin realizacji staży: 02.2021 do 30.09.2021)

Szczegóły w zakladce Studenci -> Program stażowy PO WER


Odrabiane zajęcia dr E. Włodyki

1.                

Europeistyka

Poziom drugi

Studia dzienne

Rok 2 semestr 4

Gr.1

Samorząd terytorialny w Polsce

28 maja, g.15.00-15.45 (W) i 15.45-16.30 (K), on-line

2.                

Europeistyka

Poziom drugi

Studia dzienne

Rok 2 semestr 4

Gr.1

Innowacyjność i zarządzanie w służbie publicznej

26 maja, g. 13.55-14.40 (W) i 14.40-15.25 (K)

3.                

Europeistyka

Poziom drugi

Studia dzienne

Rok 2 semestr 4

Gr.1

Etyka w służbie publicznej

11  czerwca  g. 15.00-15.45 (W) i 15.45-16.30 (K)

4.                

Europeistyka

Poziom pierwszy

Studia dzienne

Rok 1

semestr 2

Gr.1

Nauki o polityce

11 czerwca, g.19.45-20.30


Uwaga Studenci III roku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Zajęcia z dr hab. E. Juszczak - Maraszkiewicz, z przedmiotu: Wybrane zagadnienia z kultury popularnej nie odbędą się w dniu 07.06.2021 r. Zostaną odpracowane 27.05.2021 r. w godz. 9.00 - 12.30.


Uwaga studenci Pedagogiki

w dniach 20-21.05 br. zajęcia z mgr S. Reterską-Tkaczyk zostaja odwołane.


Uwaga studenci!

W dniach 13-14.05 br. zajęci z dr E. Włodyką nie odbędą się. Zostaną odrobione w innym terminie.


Uwaga Studenci!

Politechnika Koszalińska przedłuża rekrutację na wyjadzy na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022 (semestr letni).

Zainteresowanych wyjazdami zapraszamy na spotkanie informacyjne online organizowane przez koordynatora uczelnianego w dniu 17.05 2021 godz. 16:00 na platformie Zoom.

Szczegóły spotkania:

Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/82557295130?pwd=M2RScEdOSDVkdXhJRXE0RnRwa3lEUT09

Meeting ID: 825 5729 5130
Passcode: KGM2db

Termin składania formularzy do Koordynatorów Wydziałowych upływa 28.05.2021. 

Formularze zgłoszeniowe: https://www.tu.koszalin.pl/art/523

koordynator wydziałowy WH - mgr Anna Hajek anna.hajek@tu.koszalin.pl


Uwaga Studenci Pedagogiki - studia niestacjonarne

Odpracowanie zajęć z Panią dr I. Zychowicz  odbędzie się w następujących terminach:

Pedagogika opiekuńcza - konwersatoria (II rok/magister): 16.05.2021/16.45-18.20

Pedeutologia - wykład (II rok/magister): 16.05.2021/18.30-20.10

Pedagogika społeczna - wykład (II rok/licencjat): 11.06.2021/15.50-17.30

Pedagogika społeczna - ćwiczenia (II rok/licencjat): 11.06.2021/ 17.35-19.15,  gr. 1

Pedagogika społeczna - ćwiczenia (II rok/licencjat): 11.06.2021/19.20-21.00,  gr. 2

Socjologia wychowania - wykład (I rok/licencjat): 12.06.2021/8.50-11.20


 

Uwaga Studenci Filologii Angielskiej – studia stacjonarne, I-go stopnia, II i III rok

Odpracowanie zajęć z Panią mgr A. Fleszar  odbędzie się w następujących terminach:

Tłumaczenia specjalistyczne II (III rok): 11.05.2021, godz. 8-9.30 (Grupa A)

                                                                  18.05.2021, godz. 8-9.30 (Grupa A)

Tłumaczenia praktyczne (II rok): 07.05.2021, godz. 11.30-13.00 (Grupa  B)

                                                      07.05.2021, godz.13.15-14.45 (Grupa  A)

                                                      11.05.2021, godz. 13.15-14.45 (Grupa  C)

                                                      14.05.2021, godz. 11.30-13.00 (Grupa  B)

                                                      14.05.2021, godz. 13.15-14.45 (Grupa  A)

                                                      18.05.2021, godz. 13.15-14.45 (Grupa  C)


Uwaga Studenci  Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (II rok)

W dniu 27.05.2021 r. zajęcia z mgr I. Marciszuk-Mazur nie odbędą się, zostaną odpracowane w terminie 06.05.2021 r. w godz. 9.30 - 12.50.


Uwaga Studenci Pedagogiki II-go roku (PRiK), studia niestacjonarne

W dniu 30.05.2021 r. zajęcia – Prawo karne, z Panem mgr P. Boguszewskim nie odbędą się, zostaną odpracowane w terminach:

Prawo karne, konw. 13.06.2021 r. w godz. 10.35 – 12.15,

Prawo karne, ćw. 13.06.2021 r. w godz. 12.20 – 14.00.

 

 

Uwaga Studenci Pedagogiki

Odpracowanie zajęć z dr A. Hłobił odbędzie się w terminach:

Studia niestacjonarne:

Metody badań pedagogicznych: 15.05.2021 godzina 16.45 – 19.15 (gr. 1)

Metody badań pedagogicznych: 16.05.2021 godzina 13.15 – 15.45 (gr. 2)

Teoretyczne podstawy wychowania (wykład): 16.05.2021 godzina 15.50 – 19.15

Studia stacjonarne:

Teoretyczne podstawy wychowania (ćw.): 07.06.2021 godzina 8.15 – 11.00 (gr. 2)

Teoretyczne podstawy wychowania (ćw.): 07.06.2021 godzina 11.15 – 14.00 (gr. 1)

 

 

Uwaga Studenci Pedagogiki

Odpracowanie zajęć z mgr S. Reterską – Tkaczyk odbędzie się w terminach:

Historia wychowania: 7.06.2021- godzina 8.15-11.00 oraz 7.06.2021 godzina 11.15-14.00

Pedagogika społeczna: 9.06.2021- godzina 8.00-11.00 oraz 9.06.2021-godzina 11.15-14.00

Warsztat zajęć praktycznych: 1.06.2021- godzina 9.15-12.00


Uwaga Studenci Europeistyki (I-go stopnia) i Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

W dniu 07.05.2021 r. zajęcia z dr M. Giryn-Boudy nie odbędą się, zostaną odpracowane w terminach:

Kreowanie wizerunku w internecie i mediach społecznościowych (DiKS):

30.04.2021 r. w godz.  13.15 – 14.00, 14.00 – 14.45

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE (Eu)

30.04.2021 r. w godz. 9.45 – 10.30, 10.30 – 11.15

DEBATA EUROPEJSKA – WARSZTATY (Eu)

30.04.2021 r. w godz. 19.45 – 20.30, 20.30 – 21.15

KAMPANIE WYBORCZE (Eu)

14.05.2021 w godz. 13.15 – 14.00, 14.00 – 14.45


Filologia I rok studia licencjackie

Zapraszamy wszystkich studentów I roku na spotkanie informacyjne dotyczące wyboru specjalizacji na II roku. Spotkanie odbędzie się na MS Teams w czwartek 29.04.2021 o godz. 13.00 na kanale Akwizycja.


Uwaga Studenci III Pedagogiki specjalności PRIK!

Poniedziałkowe zajęcia z dr S. Majdanikiem począwszy od 12.04.2021 rozpoczynają się o wcześniejszej godzinie.

Szczegóły w planie zajęć.


Uwaga Studenci Filologii angielskiej I - go stopnia (II i III rok), studia stacjonarne,

w dniu 12.04.2021 r. zajęcia (Techniki translacyjne oraz Seminarium Dyplomowe 3) z dr Marcinem Łączkiem nie odbędą się, zostaną odpracowane w późniejszym terminie.

Pozostałe zajęcia bez zmian (PNJ II-mówienie i słuchanie,Seminarium Dyplomowe 2).


Uwaga Studenci Europeistyki

w dniu 01.04.2021 r zajęcia z prof. M. Polakiem nie odbeda się, odpracowane zostaną w dniu 08.04.2021 r.

Uwaga Studenci Pedagogiki II rok II stopień

Zajęcia z przedmiotu „warsztat zajęć praktycznych”  prowadzone przez mgr R. Turleja w dniu 23.03.2021 zostały odwołane i odbędą się w innym, ustalonym ze Studentami, terminie.


Uwaga Studenci Pedagogiki,

w dniach 17 - 19.03.2021 r.  zajęcia z mgr S. Reterską - Tkaczyk nie odbędą się, zostaną odpracowane w późniejszym terminie.


Uwaga Studenci Filologii angielskiej

w dniu 17.03.2021 r. oraz 18.03.2021 r. zajecia z mgr A. Fleszar nie odbedą się.


Uwaga Studenci Pedagogiki

w dniach 12.03 do 17.03.2021 r. zajecia z mgr S. Reterską-Tkaczyk zostają odwołane.


Uwaga Studenci Pedagogiki

w dniu 14.03.2021 r. zajęcia z dr Zychowicz zostają odwołane i odbędą się w innym terminie.


Uwaga Studenci kierunku Pedagogika II stopień

Z powodu choroby Pani mgr B. Żuromskiej zajęcia dla:

 1. Studentów stacjonarnych zostają odwołane w dniu 12.03.2021 a odbędą się 19.03.2020.
 2. Studentów niestacjonarnych odbędą się  od 3 zjazdu.

Uwaga Studenci Pedagogiki

w dniach 05-09.03.2021 r. zajecia z dr A. Hłobił zostaja odwołane, zostaną one odpracowanie w terminie późniejszym.


Uwaga Studenci II roku (I-go stopnia) Filologii angielskiej,

w dniu 05.03.2021 r. zajęcia PNJ - PISANIE II z Panem mgr B. Molędą odbędą się w godz. 14:30-16:00 (PRZESUNIĘCIE GODZINY), natomiast zajęcia: ZINTEGROWANE SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE II nie odbędą się, zostaną odpracowane 08.03.2021 r. (poniedziałek) w godz. 9:45-11:15.


Uwaga Studenci II roku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej,

w dniu dzisiejszym (04.03.2021 r.) zajęcia - PROJEKTOWANIE I WIZUALIZACJA W REKLAMIE, z mgr I. Marciszuk-Mazur nie odbędą się, zostaną odpracowane w późniejszym terminie.


Uwaga Studenci Pedagogiki

w dniu 05.03.2021 r. zajecia z mgr D. Nadowską zostaja odwołane. Odpracowane zostana w późniejszym terminie po uzgodnieniu prowadzącego ze studentami.


Uwaga Studenci Europeistyki (I-go stopnia) oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, zajęcia z dr M. Giryn-Boudy zostaną odpracowane w terminach:

Kreowanie wizerunku w internecie i mediach społecznościowych:

05.03.2021 r. w godz.  13.15 – 14.00, 14.00 – 14.45

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE:

05.03.2021 r. w godz. 9.45 – 10.30, 10.30 – 11.15

DEBATA EUROPEJSKA – WARSZTATY:

05.03.2021 r. w godz. 19.45 – 20.30, 20.30 – 21.15

KAMPANIE WYBORCZE:

12.03.2021 w godz. 13.15 – 14.00, 14.00 – 14.45

 


 

Uwaga Studenci Filologii angielskiej (I-go stopnia), moduł z j. hiszpańskim,

w dniu 01.03.2021 r. (poniedziałek) zajęcia z mgr A. Małecką nie odbędą się. Zostaną odpracowane:

PNJH II 02.03.2021 r. w godz. 8.00 - 9.30

Translatorium 03.03.2021 r. w godz. 8.00 - 9.30


Uwaga Studenci Europeistyki (I-go stopnia) oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej,

w dniu 26.02.2021 r. (piątek) zajęcia z dr M. Giryn - Boudy nie odbędą się. Zostaną odpracowane w późniejszym terminie.


Uwaga Studenci!

W ramach programu Erasmus+ Politechnika Koszalińska prowadzi nabór na wyjazdy na studia i/lub praktyki zagraniczne na rok akademicki 2021/2022. Zainteresowani powinni do 26 lutego dostarczyć zgłoszenie do wydziałowego koordynatora programu Erasmus+ mgr Anny Hajek. 

W razie pytań proszę o kontakt mailowy:

anna.hajek@tu.koszalin.pl


ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA STUDENTÓW

Wydziału Humanistycznego,

I-go roku (licencjat, studia stacjonarne) – będą odbywały się według listy:

 

 • FILOLOGIA ANGIELSKA PONIEDZIAŁEK 8.30 – 10.00 (mgr D. Dworaczyk) GRUPA 6
 • FILOLOGIA ANGIELSKA PONIEDZIAŁEK 11.30 – 13.00 (mgr J. Nyczka) GRUPA 7
 • FILOLOGIA ANGIELSKA CZWARTEK 11.30 – 13.00 (mgr d. Dworaczyk) GRUPA 8
 • DiKS WTOREK 7.00 – 8.30 (mgr Justyna Nyczka) GRUPA 9
 • EUROPEISTYKA CZWARTEK 12.00 – 23.30 (mgr M. Garnuszewski) GRUPA 11
 • PEDAGOGIKA CZWARTEK 7.00 – 8.30 (mgr J.Nyczka) ) GRUPA 12
 • PEDAGOGIKA CZWARTEK 7.00 – 8.30 (mgr D. Dworaczyk) GRUPA 13
 • PEDAGOGIKA CZWARTEK 8.30 – 10.00 (mgr J.Nyczka) GRUPA 14
 • PEDAGOGIKA CZWARTEK 8.30 – 10.00 (mgr D. Dworaczyk)GRUPA 15

Uwaga Studenci II roku 4 semestru Pedagogiki, studia I-go stopnia (niestacjonarne):

Odpracowanie zajęć (Biomedyczne podstawy rozwoju) z dr K. Przybył odbędzie się:

27.02.2021 (sobota) w godz. 11.30 - 15.45

28.02.2021 (niedziela) w godz. 11.30 - 15.45


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na spotkanie  dotyczące oferty edukacyjnej Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej na kierunku Filologia.

Na spotkaniu udzielimy wszystkim zainteresowanym informacji o studiach licencjackich na Filologii Angielskiej i Filologii Germańskiej na trzech specjalizacjach: tłumaczeniowej, z językiem hiszpańskim i językiem szwedzkim oraz o studiach magisterskich na Filologii Angielskiej.

Spotkanie odbędzie się 17 lutego 2021 w godz. 15.00-16.00 i zostanie przeprowadzone przez pracowników Filologii na platformie Zoom.pl.

Załączamy link do spotkania

Topic: Filologia Angielska i Filologia Germańska spotkanie informacyjne

Time: Feb 17, 2021 03:00 PM Warsaw

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/86188459903?pwd=YlBUUktvMjAyWEFUME1TUElpVGFkZz09

 

Meeting ID: 861 8845 9903
Passcode: Xk927r

Serdecznie zapraszamy.


ZAPISY NA ZAJĘCIA

 

Ruszają zapisy na zajęcia z semestru letniego. Potrwają one od godziny 10.00 dnia 3.02.2021 r. do godziny 23.00 dnia 11.02.2021 r. Zapisywać się będą następujące grupy studentów:

 

1. Drugi rok Filologii angielskiej -> Seminarium dyplomowe (wybór jednej z trzech grup: dr I. Dixon, dr. M. Łączka, dr hab. A. Biedroń, prof. PK).

2. Trzeci rok Filologii angielskiej -> Przedmiot obieralny (wybór jednego z dwóch przedmiotów: Onomastyka lub Wybrane aspekty współczesnej kultury Ameryk).

3. Pierwszy rok Europeistyki, studiów magisterskich -> Seminarium dyplomowe (wybór jednej z czterech grup: dr. hab. K. Wasilewskiego, prof. PK, dr. hab. M. Polaka, prof. PK, prof. zw. dr. hab. B. Polaka, prof. zw. dr. hab. J. Knopka).

 

Zapisujecie się Państwo po zalogowaniu na swoje konto w USOSweb. Instrukcja dotycząca rejestracji znajduje się w pliku poniżej. Liczba miejsc w każdej grupie jest ograniczona. Informacje dotyczące tematyki poszczególnych seminariów dyplomowych powinny znaleźć się w najbliższym czasie na stronie Wydziału Humanistycznego w zakładkach poszczególnych kierunków w części -> Prace dyplomowe.

 

Wszelkie pytania odnośnie rejestracji proszę kierować na adres: zaklina.kaminska@tu.koszalin.pl lub pod numer telefonu: 94 34 39 110.

 

Z wyrazami szacunku,

Żaklina Kamińska

Biuro Obsługi Studentów


Uwaga Studenci III roku 5 semestru Filologii angielskiej:

w dniu 28.01.2021 r. zajęcia (PNJH V) z Panią mgr A. Małecką  nie odbędą się, zostaną odpracowane 29.01.2021 w godzinach 8.00 - 9.30.


Uwaga Studenci

W systemie USOSweb zostały uruchomione dla Państwa dwie ankiety dotyczące prowadzenia zajęć przez wykładowców oraz warunków studiowania. Uprzejmie prosimy o ich wypełnienie do 28.02.2021 r.


Uwaga Studenci III roku 5 semestru Pedagogiki (studia stacjonarne):

Odpracowanie zajęć (Metody badań pedagogicznych) z dr A. Hłobił odbędzie się:

EWiP: 26.01.2021 w godz. 17.15 - 19.00

PRiK: 27.01.2021 w godz. 9.15 - 11.00


Uwaga Studenci Pedagogiki

W dniu 25.01.2021 r. zajęcia z Panem mgr P. Boguszewskim (Podstawy prawa karnego, procesowego, rodzinnego i opiekuńczego III rok - PRiK) nie odbędą się, zostaną odpracowane 29.01.2021 w godzinach 17.15 - 19.00.


Szanowni Państwo!

Informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa wszystkie egzaminy i zaliczenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020 / 2021 na Wydziale Humanistycznym odbywać się będą w formie zdalnej (online).

Z poważaniem

Dr hab. Zbigniew Danielewicz, prof. PK, prodziekan ds. kształcenia


W dniach 11-15 stycznia 2021 r. zajęcia i konsultacje  mgr Żakliny Kamińskiej nie odbędą się.


Informacja od wydziałowego koordynatora programu Erasmus+

Uwaga Studenci!

Chociaż obecnie sytuacja pandemiczna nie zachęca  do myślenia o wyjazdach zagranicznych,  być może w przyszłości będą Państwo chcieli skorzystać z wyjazdów na studia lub praktyki, co jest możliwe zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich  (studia 1-2 semestry, praktyki max. 12 mc.). 

Ważne jest, że rekrutacja na kolejny rok akademicki rozpocznie się pod koniec semestru zimowego. Podstawowym kryterium jest wysoka średnia ocen oraz pukty za znajomość języka wykładowego uczelni przyjmującej. Szczegółowych informacji będę udzielać zainteresowanym kandydatom na wyjazd.

Poniżej znajdą Państwo linki do strony głównej PK poświęconej programowi Erasmus+, gdzie można między innymi znaleźć listę uczelni partnerskich oraz do relacji z wyjazdów autorstwa studentów i pracowników Filologii Angielskiej i Germańskiej.

https://tu.koszalin.pl/kat/279

http://wh.tu.koszalin.pl/kat/393

W razie pytań, proszę o kontakt.

Z poważaniem

Anna Hajek

Wydziałowy koordynator ds. programu Erasmus+

anna.hajek@tu.koszalin.pl


Uwaga Studenci Pedagogiki II-go stopnia (Magisterka), I rok:

zajęcia z dr M. Kołacińskim w dniu 18.12.2020 nie odbędą się,

zostaną odpracowane 15.01.2021 w godz. 15.50 - 17.30.


Uwaga Studenci Pedagogiki!

W tym tugodniu zajęcia z Panem Piotrem Boguszewskim zostają odwołane z powodu choroby prowadzącego.


Uwaga Studenci Europeistyki!

W dniach 10-11.12.2020 r. - zajęcia z dr D. Magierkiem nie odbędą się, zostaną odpracowane w następujących terminach:

Stosunki międzynarodowe i demokracja w dniu 18.12.2020 r. w godz. 15.00-16.30 (wykład) - I rok (licencjat)

Stosunki międzynarodowe i demokracja w dniu 08.01.2021 r. w godz. 15.00-16.30 (konw.) - I rok (licencjat)

Organizacje międzynarodowe w dniu 16.12.2020 r. w godz. 20.00-20.45 (wykład) - II rok (licencjat)

Współczesne stosunki międzynarodowe w dniu 18.12.2020 r. w godz. 19.00-19.45 (wykład) - I rok (magisterka)

Współczesne stosunki międzynarodowe w dniu 18.12.2020 r. w godz. 19.45-21.15 (konw.) - I rok (magisterka)


Szanowni Studenci Wydziału Humanistycznego!

 

Do części z Was trafiła informacja, że od dzisiaj (4.12.2020 r.) wracacie na zajęcia w trybie stacjonarnym. Zmiany te jednak NIE DOTYCZĄ STUDENTÓW WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO. Wszystkie zajęcia do odwołania prowadzone są NADAL W TRYBIE ZDALNYM.

Jeżeli nastąpią zmiany w tym zakresie, zostaniecie Państwo o tym poinformowani, ze wskazaniem konkretnych kierunków lub zajęć, których te zmiany będą dotyczyły. Zostanie również umieszczona na ten temat informacja w aktualnościach na stronie Wydziału Humanistycznego.


Informacja dla studentów i studentek I roku studiów licencjackich Wydziału Humanistycznego!

 

Szanowni Państwo!

Jutro w godz. 10:00-12:00 odbędzie się dodatkowe szkolenie z praw i obowiązków studenta. Szkolenie przeprowadzone zostanie przez Pana Sebastiana Banuchę z Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej za pośrednictwem platformy Zoom. Link do spotkania: https://zoom.us/j/92014714209 . Meeting ID: 920 1471 4209

 

Podczas spotkania poruszone zostaną zagadnienia funkcjonowania struktur samorządu studentów na szczeblu uczelni i państwa. Przedstawione zostaną władze uczelni i wydziału. Omówione zostaną zasady i formy realizacji zajęć zarówno stacjonarnych, jak i zdalnych. Wyjaśnione zostaną kwestie związane z procedurami ECTS (Europejski System Transferu Punktów). Przybliżone zostaną zasady udziału w programach wymiany studentów typu Erasmus +. Omówione zostaną różnice między prawami i obowiązkami studenta i konsekwencje niedostrzegania tych różnic.

Dodatkowo prowadzący szkolenie Pan Sebastian Banucha poruszy między innymi kwestie:

- przyznawania Indywidualnej Organizacji Zajęć,

- usprawiedliwiania nieobecności,

- udzielania urlopów i działania, które muszą być podjęte po powrocie z urlopów,

- zmian i przeniesień w ramach kierunków studiów,

- warunków przyznawania egzaminów komisyjnych,

- zasad powtarzanie zajęć,

- procedury oceny procesu dydaktycznego,

- przyznawania stypendiów i zapomóg.

 

Z poważaniem
dr Piotr Szarszewski, prodziekan ds. studenckich Wydziału Humanistycznego
Politechniki Koszalińskiej 
 


Szanowni Państwo,

przekazuję informację z Działu Kształcenia, że wszyscy nauczyciele akademiccy zobowiązani są do zapisywania w MS Teams listy obecności na zajęciach. Na tej podstawie ma być rozliczana realizacja zajęć.

- z poważaniem

dr hab. Zbigniew Danielewicz, prof PK

prodziekan ds. kształcenia


Pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni WH -

R e a l i z a c j a   k o n s u l t  a  c j i  dla studentów na MS Teams

 

Konsultacje dla studentów należy realizować poprzez MS Teams w dniach i godzinach podanych przez Państwa na stronie WH. Pracownik zalogowuje się w godzinach konsultacji  i jest dostępny dla studentów w ramach Teams telefonicznie (opcja: "Rozmowy" tuż pod kalendarzem, w pionowym pasku po lewej stronie ekranu).

 

dr hab. Zbigniew Danielewicz, prof. PK

prodziekan ds. kształcenia


Trwa rekrutacja na szkolenia dla studentów Wydziału Humanistycznego PK w ramach Projektu "Zintegrowani - Kompleksowy Program Rozwoju Politechniki Koszalińskiej".

Szczegóły: http://wh.tu.koszalin.pl/kat/459


W dniach 28.10 do  03.11.2020 roku, zajęcia z dr I. Dixon zostają odwołane.


Dekalog zajęć online

na Wydziale Humanistycznym Politechniki KoszalińskiejSzanowni Państwo!

 

Ze względu na zaostrzony rygor sanitarny, decyzją dziekana Wydziału Humanistycznego dr. hab. Michała Polaka, prof. PK od 23.10.2020 r. zajęcia na wszystkich kierunkach prowadzonych na Wydziale Humanistycznym tj. Europeistyka, Filologia (angielska i germańska), Pedagogika oraz Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna odbywać się będą wyłącznie w formie zdalnej (on-line).

 

W przypadku kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna zajęcia, które miały odbywać się stacjonarnie realizowane będą również tylko zdalnie (on-line) do odwołania.


Szanowni Państwo!
Informujemy, że decyzją dziekana Wydziału Humanistycznego dr. hab. Michała Polaka, prof. PK z 16.10.2020 od 19.10.2020 r. wszystkie zajęcia na kierunkach Europeistyka, Filologia (Filologia angielska i Filologia germańska) oraz Pedagogika odbywać się będą w formie zdalnej (online). Zajęcia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna w dniach 19-23.10.2020 r. odbywać się będą w formie zdalnej, zaś od 26.10.2020 r. wybrane zajęcia praktyczne, których przeprowadzenie online ograniczałoby bądź uniemożliwiałoby uzyskanie założonych efektów kształcenia, będą odbywały się w formie stacjonarnej. O tym, które to będą zajęcia studenci kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna zostaną poinformowani w przyszłym tygodniu. Ze względu na konieczność dostosowania planu zajęć na Dziennikarstwie i Komunikacji Społecznej do zaistniałej sytuacji sygnalizujemy, że studenci tego kierunku mogą spodziewać się pewnych niewielkich modyfikacji w planach zajęć. O których to zmianach będą oczywiście niezwłocznie informowani.


W zwiazku z przejściem uczelni na tryb zdalny, prosimy o sprawdzenie logowania sie do platformy MS Teams. Jeżeli nie macie Państwo  dostępu do MS Teams należy problem ten zgłaszać na adres: ms365@tu.koszalin.pl - dotyczy nauczycieli akademickich oraz ms365@s.tu.koszalin.pl - dotyczy studentów.


ZARZĄDZENIE Nr 80/2020
Rektora Politechniki Koszalińskiej
z dnia 16 października 2020 r.
w sprawie organizacji pracy uczelni
w okresie włączenia miasta Koszalin do strefy czerwonej,
w związku z COVID-19


ZARZĄDZENIE Nr 78/2020
Rektora Politechniki Koszalińskiej
z dnia 14 października 2020 r.
w sprawie zasad pracy zdalnej i prowadzenia zajęć dydaktycznych
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
w Politechnice Koszalińskiej w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii


ZARZĄDZENIE Nr 9/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej

z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021


 

Komunikat nr 1/2020

 

Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 9 września 2020 roku

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym
w roku akademickim 2020/2021 


ZARZĄDZENIE Nr 39/2020
Rektora Politechniki Koszalińskiej
z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie organizacji i realizacji praktyk studenckich w warunkach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


ZARZĄDZENIE Nr 33/2020

Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia zasad zachowania bezpieczeństwa związanego

z częściowym przywracaniem działalności dydaktycznej Politechniki KoszalińskiejUWAGA STUDENCI – Wraca rekrutacja!

REKRUTACJA – STAŻ - PROGRAM POWER – SEMESTR LETNI

Termin rekrutacji: 20 maj – 5 czerwiec 2020 r.

więcej:

http://wh.tu.koszalin.pl/kat/425


XI Bałtyckiego Konkursu Języka Angielskiego

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników w imieniu Organizatorów XI Edycji Bałtyckiego Konkursu Języka Angielskiego pragniemy poinformować  o odwołaniu II etapu konkursu .

Wszystkim uczestnikom zakwalifikowanym do II etapu konkursu przyznano tytuł finalisty.

Dyplomy dla finalistów przesłane zostaną  pocztą na adres szkoły.

Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.

 

Organizatorzy XI Bałtyckiego Konkursu Języka Angielskiego


Na Wydziale Humanistycznym trwa pięciodniowe szkolenie "Grafika komputerowa dla studentów kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna". Szkolenie realizowane jest w ramach projektu "Zintegrowani - Kompleksowy Program Rozwoju Politechniki Koszalińskiej". Numer projektu: POWR.03.05.00-00-Z055/18.

Tematyka poruszana na zajęciach obejmuje m.in.: podstawowe pojęcia z zakresu grafiki komputerowej, zasady e-disignu w reklamie oraz wytyczne fotografii reklamowej. Szkolenie prowadzą trenerzy z Centrum Szkoleniowego EDU 4 YOU.


Uwaga Studenci I-go roku Filologii angielskiej!

Od dnia 15.05.2020 r. istnieje możliwość zapisu na specjalności:

moduł tłumaczeniowy,

moduł z j. hiszpańskim,

moduł z j. szwedzkim.

Zapisy będą prowadzone drogą e-mail: marzena.kochanowska@tu.koszalin.pl i telefoniczną 94-34-39-141 (pokój 210A).


ZARZĄDZENIE Nr 26/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad wykonywania obowiązków służbowych na terenie uczelni po 26 kwietnia 2020 roku


Zarządzenie Rektora Nr 24/2020 z dnia 20.04.2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 15/2020 z dnia 17.03.2020 r. (zm. Zarządzeniem Nr 22/2020).
 


Zarządzenie Rektora Nr 23/2020 z dnia 16.04.2020 r. w sprawie zasad używania maseczek ochronnych na terenie uczelni


Zarządzenie Rektora Nr 22/2020 z dnia 10.04.2020 r. w sprawie organizacji pracy uczelni w dniach 14 - 26.04.2020 r.


Studenci, którzy nie zdobyli zaliczeń z poszczególnych przedmiotów, a chcieliby uzyskać zgodę Prodziekanów na przedłużenie terminu wpisów do kart okresowych osiągnięć, w terminie do 31.03.2020 r. przesłali podanie (załącznik) na adres Biura Obsługi Studentów:

- studenci Wydziału Architektury i Wzornictwa – waiw.bos@tu.koszalin.pl

- studenci Wydziału Elektroniki i Informatyki – weii.bos@tu.koszalin.pl

- studenci Wydziału Humanistycznego – wh.bos@tu.koszalin.pl

- studenci Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji – wilsig.bos@tu.koszalin.pl

- studenci Wydziału Mechanicznego – wm.bos@tu.koszalin.pl

- studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych – wne.bos@tu.koszalin.pl

 

Ponadto informuję, że przedłużenie będzie można uzyskać do dnia 15.04.2020 r.

 

Studenci którzy mają trudną sytuację finansową i chcą ubiegać się o  rozłożenie na raty proszeni są o wypełnienie załącznika, i przesłanie na odpowiednie adresy mail przypisane do wydziałów. 

Wszystkie dokumenty wypełniamy w edytorze tekstu i przesyłamy edytowalną wersję elektroniczną.

 


UWAGA Studenci.

Ci z Państwa, którzy wracają z urlopów dziekańskich lub mieli przerwę w studiowaniu mogą mieć problemy z automatycznym podpięciem do konkretnego Prowadzącego. W takiej sytuacji proszę napisać indywidualnie e-mail do Nauczyciela (adresy dostępne w zakładce „terminy konsultacji”)

Ze względu na wiele pytań dotyczący USOS web, uprzejmie prosimy  o ich kierowanie drogą e-mailową do BOS (wszystkie adresy widoczne na naszej w zakładce BOS/Dziekanat).

BOS pełnią dyżury, zatem prosimy o cierpliwość, ale  będą rozwiązywać Państwa problemy.


UWAGA STUDENCI!

Ci z Pastwa, którzy od semestru letniego zapisali się na seminarium (nowe rozpoczynające się w tym semestrze) proszeni są w nieprzekraczalnym terminie 30.03.2020 r. wysłać e-mail do promotora do którego się zapisali. Adresy e-mail są dostępne w zakładce z terminami konsultacji.


Zwolnienie z opłat za akademiki

Studenci, którzy nie korzystają z akademików ze względu na odwołanie zajęć kontaktowych i realizację kształcenia zdalnego, czyli z miejsca zamieszkania, są zwolnieni z opłat za zakwaterowanie w domach studenckich.

Zwolnienie obowiązywać będzie do odwołania decyzji podjętej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zawieszeniu funkcjonowania uczelni, a bezpośrednio związanej z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii.   


UWAGA Studenci.

Ze względu na wiele pytań dotyczący USOS web, uprzejmie prosimy  o ich kierowanie drogą e-mailową do BOS (wszystkie adresy widoczne na naszej w zakładce BOS/Dziekanat).

Ze względu na sytuację epidemiologiczną  BOS pełnią dyżury, zatem prosimy o cierpliwość, ale  będą rozwiązywać Państwa problemy.