Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej






Specjalności


Rodzaj studiów: licencjackie, magisterskie   System studiów: stacjonarne, niestacjonarne     

Czas trwania: 3 lata studia licencjackie, 2 lata studia magisterskie

Profil praktyczny

Liczba praktyk: 960 (studia licencjackie), 480 (studia magisterskie)

 

Specjalności na studiach licencjackich:

 • pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii
 • terapia pedagogiczna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 

Specjalności na studiach magisterskich:

 • pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
 • terapia pedagogiczna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 

Praca po studiach:

 • pedagog terapeuta w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
 • pedagog terapeuta w poradniach specjalistycznych
 • wychowawca w świetlicach, bursach, internatach, placówkach resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych
 • pracownik w ośrodkach pomocy społecznej
 • pracownik w ośrodkach interwencji kryzysowej i wsparcia osób z niepełnosprawnościami