Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


Specjalności


FILOLOGIA GERMAŃSKA

 

Rodzaj studiów: licencjackie       System: stacjonarne, niestacjonarne        Czas trwania: 3 lata

 

Specjalności:

 • filologia germańska - profil tłumaczeniowy
 • filologia germańska z językiem hiszpańskim
 • filologia germańska z językiem szwedzkim
 • filologia germańska z językiem angielskim
 • filologia germańska z językiem niemieckim od podstaw - profil tłumaczeniowy
 • filologia germańska z językiem niemieckim od podstaw z językiem hiszpańskim
 • filologia germańska z językiem niemieckim od podstaw z językiem szwedzkim
 • filologia germańska z językiem niemieckim od podstaw z językiem angielskim

 

PRACA  PO STUDIACH:

 • w szkołach
 • w urzędach
 • w biurach turystycznych
 • w branży hotelarskiej
 • w służbach mundurowych
 • w firmach międzynarodowych
 • w wydawnictwach
 • w mediach
 • w turystyce

 

Specjalizacja szwedzka

Obejmuje  praktyczną naukę języka szwedzkiego od poziomu A1 do poziomu B1 (ogólna ilość godzin 390).

Po jej ukończeniu student operuje językiem obcym w sposób poprawny  w mowie i piśmie, potrafi komunikować się w podstawowych sytuacjach społecznych oraz  formułować i argumentować swoje poglądy.

Poza nauką języka specjalizacja obejmuje 30 godzin opisowej gramatyki języka szwedzkiego, na której poznaje podstawowe zagadnienia z zakresu gramatyki np. relacje przymiotnika z rzeczownikiem, użycie i formy czasów, stronę bierną, itp. Potrafi zastosować nabytą wiedzę w ćwiczeniach.

Komplementem nauki języka są zajęcia z historii i kultury Szwecji,  podczas których zaznajamia się z wybranymi zagadnieniami związanymi z odrębnością historyczną i kulturową Szwecji , np. kulturą Wikingów, obrzędami, tradycjami Szwecji, poznaje się także kulturę współczesną, film i muzykę Szwecji (30 godz.).

Poza tym w ramach specjalizacji prowadzone są zajęcia z literatury szwedzkiej, klasycznej takiej jak sagi czy twórczość Strindberga oraz dzisiejszą literaturę np. dziecięcą czy kryminalną.

Student poznaje także problematykę translatoryki na polu polsko- szwedzkim, specyfikę tłumaczeń i odrębności językowej . Podczas zajęć tłumaczone są wybrane teksty z różnych aktualnych tematów obowiązujących na rynku tłumaczeniowym, jak np. teksty reklam, instrukcji, umów, itp. Na zakończenie warsztatów wykonuje  się pracę z dziedziny tłumaczenia literatury pięknej, np.  tekstów utworów muzycznych oraz fragmentu utworu literatury współczesnej.

Po realizacji tego modułu student może otrzymać pracę w biurach tłumaczeń, w firmach polsko -szwedzkich bądź międzynarodowych z użyciem języka szwedzkiego, w obsłudze handlu międzynarodowego, w obsłudze spedycji, transportu oraz w instytucjach związanych z obsługą ruchu turystycznego. Powiązanie znajomości języka angielskiego z językiem szwedzkim jest dziś bardzo pożądane na rynku pracy.

 

MODUŁ HISZPAŃSKI FILOLOGIA ANGIELSKA, FILOLOGIA GERMAŃSKA

Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej proponuje studentom kierunków Filologia Angielska oraz Filologia Germańska podjęcie nauki w ramach Modułu Specjalizacyjnego z języka hiszpańskiego. Moduł ten obejmuje następujące przedmioty:

PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO (390 godzin lekcyjnych). Przedmiot ma na celu stopniowe zapoznanie słuchaczy z językiem hiszpańskim. Nauka rozpoczyna się od podstawowej komunikacji (przedstawianie się i przedstawianie innych osób, opis sytuacji zawodowej, podstawowe czasowniki itp.) i przechodzi do nabywania umiejętności komunikowania się w sytuacjach z życia codziennego. Zajęcia obejmują następujące tematy:

 1. Podstawowe zwroty.
 2. Dom, nieruchomości, opisywanie lokalizacji przedmiotów, pytanie o ilość.
 3. Miasto, pytanie o lokalizacje różnych miejsc i obiektów w mieście, pytanie i podawanie instrukcji by dojść do określonej lokalizacji.
 4. Środki transportu, rodzaje, pytanie o godziny odjazdu i przyjazdu.
 5. Restauracja, żywność, wyrażenia związane z zamawianiem jedzenia w lokalach gastronomicznych, pytanie o cenę, rachunek; jedzenie-słownictwo.
 6. Mówienie o sobie i innych, opisywanie wyglądu i cech charakteru.
 7. Rutyna codzienna, poszerzanie umiejętności mówienia o czynnościach dnia codziennego.
 8. Zakupy, poszerzenie słownictwa związanego z zakupami; ubrania, materiały, pytanie o cenę.
 9. Wyrażanie opinii na temat mody, ubrań.
 10. Zapraszanie, życie towarzyskie, formułowanie zaproszeń, akceptowanie, odrzucanie propozycji.
 11. Wyrażanie obowiązku (tener+que+infinitivo)
 12. Wyrażanie czynności odbywających się w chwili mówienia o nich, czas teraźniejszy ciągły i jego zastosowania.
 13. Wyrażanie planów na przyszłość z prostą peryfraza ir+a+infinitivo.
 14. Mówienie o bliskiej przeszłości, podawanie usprawiedliwień, pytanie o powód.
 15. Mówienie o przeszłości dalszej.
 16. Podróżowanie samolotem, poszerzenia i wprowadzenie słownictwa niezbędnego do podróżowania samolotem i poruszania się na lotnisku w języku hiszpańskim.
 17. Pogoda, mówienie o pogodzie.
 18. Mówienie o przeszłości dalszej niedokonanej, opowiadanie o przeszłości, dzieciństwie itp.
 19. Zdrowie, mówienie o stanie zdrowia i zdrowym stylu życia.
 20. Instrukcje, wyrażanie obowiązku, powinności, możliwości i zakazu.

21. Umiejętność wyrażania opinii na aktualne tematy.

      Zajęcia z tego przedmiotu, oprócz zagadnień komunikacyjnych, obejmują zagadnienia gramatyczne w praktycznej komunikacji.

 

GRAMATYKA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO (30 godzin lekcyjnych). Zajęcia z przedmiotu Gramatyka Języka Hiszpańskiego w szybki i przystępny sposób wprowadzają formy i użycie najważniejszych czasów języka hiszpańskiego (czasu teraźniejszego, czasów przeszłych oraz  czasów przyszłych), aby umożliwić słuchaczom tworzenie pełnych wypowiedzi ustnych i pisemnych, bez ograniczania się do podstawowego czasu teraźniejszego. Na zajęciach omawiane są formy czasów, ich użycie oraz wykonywane jest wiele ćwiczeń gramatycznych, które pomagają zrozumieć użycie danej konstrukcji i jej użycie w praktycznej, bezpośredniej komunikacji.

HISTORIA I KULTURA HISZPANII (30 godzin lekcyjnych). Na zajęciach słuchacze poznają historię Hiszpanii od starożytności i przemieszczania się ludów wędrownych aż po współczesne wydarzenia wojny domowej i restauracji dynastii Burbonów. Zajęcia uzupełnione są o wykłady o tematyce związanej z kulturą Hiszpanii (fiesty, tradycje itp.).

LITERATURA HISZPANII (30 godzin lekcyjnych). Na tych zajęciach studenci mają okazję odbyć podróż po epokach literackich i najważniejszych hiszpańskich przedstawicielach każdej z nich. Oprócz informacji biograficznych na zajęciach studenci mogą spróbować swoich sił w tłumaczeniu fragmentów najważniejszych dzieł literatury hiszpańskiej.

TRANSLATORIUM (warsztaty). W ramach Modułu Hiszpańskiego osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w warsztatach tłumaczeniowych. Na tych spotkaniach uczestnicy mają okazję poznać słownictwo typowe dla pism i dokumentów, z którymi stykamy się w pracy zawodowej. Słuchacze tłumaczą z języka hiszpańskiego na polski i z języka polskiego na hiszpański takie dokumenty jak CV, list motywacyjny, list oficjalny, zamówienie i zwrot towaru, reklamacja towaru lub usługi, ogłoszenie, komunikat, zaproszenia i życzenia, artykuły prasowe oraz inne pisma użytkowe.

 

Języka niemieckiego nauczysz się u nas od podstaw! Profil literacko-kulturowy umożliwi Ci zdobycie niezbędnych kompetencji interkulturowych. Zdobędziesz inspirującą wiedzę z zakresu niemcoznawstwa. Wiedza ta i zdobyte umiejętności językowe są wysoko cenione przez wielu pracodawców. Czekają na Ciebie liczne oferty pracy w różnych organizacjach międzynarodowej współpracy kulturalnej i społecznej. Znajdziesz zatrudnienie w wielu firmach w Polsce jak i za granicą.