Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


Sylwetka absolwenta


 


Absolwent kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (studia zawodowe) uzyska ogólne wykształcenie humanistyczne. Jednocześnie będzie posiadał dobrą orientację w pracy mediów oraz nabędzie umiejętności w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej, komunikacji w biznesie oraz technik negocjacyjnych. W zależności od potrzeb związanych z wykonywanym zawodem absolwent będzie potrafił zredagować różnego typu tekst, a także przygotować prezentacje medialne, pozwalające na nawiązanie relacji biznesowych. Absolwent będzie potrafił występować publicznie, jak również nabędzie odpowiednie kwalifikacje, aby samodzielnie przygotować i realizować wydarzenia specjalne (eventy). Dodatkowo będzie posiadał wiedzę dotyczącą dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego i internetowego, która pozwoli na podejmowanie współpracy z redakcjami i instytucjami zlokalizowanymi poza miejscem stałego zamieszkania. 

Podczas 3-letnich studiów student kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna będzie miał szansę nabyć umiejętności w obszarach:

  • konstruowania i realizacji strategii public relations przedsiębiorstw, instytucji non-profit, osób publicznych, partii politycznych, podmiotów samorządowych, zarządzania sytuacją kryzysową,
  • prowadzenia działań public relations w Internecie,
  • wypełniania funkcji rzecznika prasowego przedsiębiorstw, instytucji non-profit, osób publicznych, partii politycznych, podmiotów samorządowych,
  • zdalnego zarządzania informacją,
  • przygotowywania serwisów online,
  • projektowania stron i portali internetowych,
  • wszechstronnego wykorzystywania grafiki komputerowej,
  • projektowania programów e-learningowych i e-commerce,
  • profesjonalnego posługiwania się technikami cyfrowymi w operowaniu obrazem i dźwiękiem oraz narzędziami do ich montażu,
  • kompetencji producenckich w zakresie wytwarzania wydawnictw i programów elektronicznych oraz ich wersji multimedialnych, tworzenia i prowadzenia wideokonferencji.

 

Praca ...

Absolwent w trakcie studiów zdobędzie wszechstronną wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji masowej. Przygotowanie specjalistyczne oparte na gruntownej wiedzy ogólnej, kierunkowej i warsztatowej stworzy absolwentowi szerokie możliwości zatrudnienia w mediach, firmach współpracujących z mediami, agencjami reklamowymi i portalami internetowymi, w szczególności z redakcjami informacyjnymi tych portali oraz w działach promocji firm i instytucji. Absolwent będzie przygotowany także do prowadzenia własnej działalności w zakresie public relations i reklamy. Wykształcenie zdobyte podczas studiów pozwoli absolwentowi na zatrudnienie w komórkach komunikacji społecznej w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, na samodzielnych stanowiskach do spraw komunikacji społecznej w instytucjach państwowych i samorządowych, organizacjach politycznych, społecznych, kulturalnych, w agencjach marketingowych oraz agencjach public relations, domach mediowych, wydawnictwach prasowych, rozgłośniach radiowych oraz ośrodkach telewizyjnych. Absolwent będzie również przygotowany do pełnienia funkcji rzecznika prasowego.

 

Kontynuacja studiów

Absolwent trzyletnich studiów na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna będzie miał możliwość kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich o profilu humanistycznym, społecznym, prawnym, ekonomicznym. Będzie mógł też pogłębić umiejętności praktyczne podejmując studia podyplomowe w zakresie dziennikarstwa, reklamy, public relations, mediów społecznościowych lub w innym, interesującym go obszarze.

Wykształcenie i umiejętności zdobyte w trakcie studiów licencjackich dadzą absolwentowi możliwość dalszego samokształcenia. Dotyczy to szczególnie obszarów, w których się specjalizował.