Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


O kierunku


 

Misją kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna jest szerokie kształcenie umiejętności komunikowania się. Opiera się ona na założeniu, że jakość stosunków międzyludzkich określona jest jakością wzajemnej komunikacji. Komunikowanie się jest kontaktem społecznym w sensie dawania i przyjmowania informacji. Aby funkcjonować w społeczeństwie człowiek  musi umieć porozumiewać się z innymi jego uczestnikami,  wyrażać swoje zdanie, zasięgać opinii innych oraz komunikować swoje potrzeby. Komunikacja jest procesem, z którym wszyscy mamy do czynienia na co dzień. Trudno wyobrazić sobie życie współczesnego człowieka bez komunikowania się z innymi. W związku z tym za priorytetowe uznajemy podniesienie jakości kształtowania i przekazywania informacji oraz  kładziemy nacisk na rozumienie informacji w światowej przestrzeni edukacyjnej i cywilizacyjnej. 

 

Naszą wizją jest wykreowanie człowieka, który potrafi spożytkować swoją wiedzę i umiejętności w integrującym się społeczeństwie Europy. Chcemy to uzyskać przez synergizm wynikający z unowocześniania programu nauczania, podnoszenia poziomu kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej oraz rozwój bazy dydaktycznej Wydziału Humanistycznego w ramach którego funkcjonuje kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna.