Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


O kierunku


Misją kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest szerokie kształcenie umiejętności komunikowania się. Opiera się ona na założeniu, że jakość stosunków międzyludzkich określona jest jakością wzajemnej komunikacji. Aby funkcjonować w społeczeństwie człowiek musi umieć porozumiewać się z innymi jego uczestnikami, wyrażać swoje zdanie, zasięgać opinii innych oraz komunikować swoje potrzeby. Komunikacja jest procesem, z którym wszyscy mamy do czynienia na co dzień. Trudno wyobrazić sobie życie współczesnego człowieka bez komunikowania się z innymi. W związku z tym za priorytetowe uznajemy podniesienie jakości kształtowania i przekazywania informacji oraz kładziemy nacisk na rozumienie informacji w światowej przestrzeni edukacyjnej i cywilizacyjnej. 

 

W trakcie nauki na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna student zdobędzie wszechstronną wiedzę i umiejętności z zakresu komunikowania się. Przygotowanie specjalistyczne oparte na gruntownej wiedzy ogólnej, kierunkowej i warsztatowej stworzy mu szerokie możliwości zatrudnienia w mediach, firmach współpracujących z mediami, agencjami reklamowymi i portalami internetowymi, w szczególności z redakcjami informacyjnymi tych portali oraz w działach promocji firm i instytucji.

 

Po zakończeniu nauki student będzie przygotowany do pracy w mass mediach (przede wszystkim w redakcji nowych mediów) i do prowadzenia działalności w zakresie public relations i reklamy. Wykształcenie zdobyte podczas studiów pozwoli mu na zatrudnienie w komórkach komunikacji społecznej w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, na samodzielnych stanowiskach do spraw komunikacji społecznej w instytucjach państwowych i samorządowych, organizacjach politycznych, społecznych, kulturalnych, w agencjach marketingowych oraz agencjach public relations, domach mediowych, wydawnictwach prasowych.