Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


Specjalności


EUROPEISTYKA

 

Rodzaj studiów: licencjackie, magisterskie      System studiów: stacjonarne, niestacjonarne          

Czas trwania: 3 lata studia licencjackie, 2 lata studia magisterskie

 

Specjalności na studiach licencjackich:

 • bezpieczeństwo i porządek publiczny (specjalność policyjna)
 • bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 • europejska polityka społeczna
 • przedsiębiorczość i europejski rynek pracy

Specjalności na studiach magisterskich:

 • administracja publiczna i samorządowa
 • bezpieczeństwo publiczne
 • Europa Środkowa i Wschodnia
 • zarządzanie projektami europejskimi

 

Praca po studiach:

 • urzędnik struktur europejskich lub administracji Unii Europejskiej
 • konsultant ds. projektów unijnych
 • koordynator projektów unijnych,
 • specjalista ds. polityki społecznej
 • pracownik administracji rządowej, samorządowej i lokalnej,
 • pracownik organizacji pożytku publicznego i przedsiębiorstw wspólnoty europejskiej,
 • w agencjach public relations i ośrodkach badań nad wizerunkiem