Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


Specjalności


Rodzaj studiów: licencjackie, magisterskie   System studiów: stacjonarne, niestacjonarne    

Czas trwania: 3 lata studia licencjackie, 2 lata studia magisterskie

Profil praktyczny

Liczba praktyk: 960 (studia licencjackie), 480 (studia magisterskie)

 

Specjalności na studiach licencjackich:

 • bezpieczeństwo i porządek publiczny (specjalność policyjna)
 • bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 • europejska polityka społeczna
 • przedsiębiorczość i europejski rynek pracy

 

Specjalności na studiach magisterskich:

 • administracja publiczna i samorządowa
 • bezpieczeństwo publiczne
 • Europa Środkowa i Wschodnia
 • zarządzanie projektami europejskimi

 

Praca po studiach:

 • w strukturach europejskich
 • w administracji Unii Europejskiej
 • jako konsultant ds. projektów unijnych
 • jako koordynator projektów unijnych
 • jako specjalista ds. polityki społecznej
 • w administracji rządowej, samorządowej i lokalnej
 • w organizacjach pożytku publicznego i przedsiębiorstwach wspólnoty europejskiej