Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


PNJA - egzamin


EGZAMIN PNJ semestr letni 2019/2020

Informacja dotycząca egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego:

uprzejmie informujemy, że w związku z obecną sytuacją związaną z pandemią Dziekan WH wraz z wykładowcami Filologii podjął decyzję,  że egzaminy z PNJ  przyjmą formę zaliczenia na ocenę.

Ocena z PNJ zostanie ustalona na podstawie średniej ocen, które studenci uzyskali z poszczególnych komponentów PNJ w semestrze letnim. Warunkiem uzyskania zaliczenia PNJ jest zdobycie pozytywnej oceny z każdego z komponentów (czytanie, pisanie, gramatyka, mówienie i słuchanie) najpóźniej do 15 czerwca 2020.

Osoby, które nie zdobędą zaliczenia z któregokolwiek przedmiotu PNJ, będą mogły się o nie ubiegać w sesji poprawkowej.