Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zbrodnia Katyńska w percepcji Polonii i opinii międzynarodowej”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„Zbrodnia Katyńska w percepcji Polonii i opinii międzynarodowej”.

Koszalin 12-13 listopada 2020 roku

Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej


Celem organizowanej konferencji jest analiza dotychczasowego dorobku oraz wyznaczenie nowych kierunków badań związanych ze Zbrodnią Katyńską, zwłaszcza zaś w sposobie jej postrzegania przez środowiska polonijne i opinię międzynarodową, ze szczególnym uwzględnieniem takich kwestii, jak polityka pamięci i kształtowanie tożsamości narodowej. Pozanaukowym zaś celem konferencji jest upamiętnienie 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz utrwalenie pamięci o niej w polskim społeczeństwie.

Konferencja kierowana jest do naukowców – historyków, politologów, przedstawicieli innych dyscyplin naukowych – z kraju i zagranicy, badających różne aspekty Zbrodni Katyńskiej.


Miejsce: Politechnika Koszalińska, ul. Kwiatkowskiego 6e

Organizator Konferencji: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej.

Termin nadsyłania propozycji wystąpień do 10 września 2020 r.

e-mail: konferencja.wh@tu.koszalin.pl

Informacja o zaakceptowaniu zgłoszenia do 15 września 2020 r.

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej.

Teksty wygłoszonych referatów, zostaną opublikowane w 2021 roku w monografii wieloautorskiej wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Politechniki Koszalińskiej.

Termin składania gotowych tekstów: 31 grudnia 2020 r.

Konferencja będzie finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Doskonała Nauka – Wsparcie konferencji naukowych” oraz Politechnikę Koszalińską

Printer Pdf
powrót