Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej

Konferencja naukowa „Obszary reklamy. Edycja II. Piękno w reklamie”

Dziekan Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej, dr hab. Michał Polak, prof. PK, pracownicy Katedry Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa PK oraz członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Badamy Reklamy” zapraszają pracowników naukowych, doktorantów oraz praktyków w zakresie komunikacji reklamowej do udziału w konferencji naukowej „Obszary reklamy. Edycja II. Piękno w reklamie”.

Konferencja odbędzie się 27.05.2019 roku w budynku Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-345 Koszalin. Planowane rozpoczęcie konferencji: godz. 9.00.

 

Założenia konferencji

Druga konferencja naukowa z cyklu Obszary reklamy skoncentrowana będzie na zjawisku piękna w reklamie. Jej celem będzie naukowa refleksja nad znaczeniem fenomenu piękna w kontekście działań reklamowych. Ze względu na pojemność znaczeniową spajającego wydarzenie pojęcia oraz stosowania go do opisu różnych aspektów rzeczywistości, tak kulturowej, jak i biologicznej, do udziału w konferencji chcielibyśmy zaprosić przedstawicieli różnych dziedzin naukowych, między innymi antropologów, kulturoznawców, językoznawców, filozofów, medioznawców, socjologów, pedagogów, biologów, teoretyków i historyków sztuki a także praktyków komunikacji reklamowej. Szerokie, interdyscyplinarne spojrzenie na zagadnienie pozwoli na lepsze zrozumienie powodów i zasadności wykorzystywania pięknych wizerunków / obrazów w tekstach reklamowych. Umożliwi także namysł nad realną lub tylko potencjalną szkodliwością stosowania tego typu rozwiązań (rozwiązań opartych na pięknych, idealnych wizerunkach) przez nadawców komunikatów promocyjnych. Zagadnieniu istotnym w kontekście licznych manipulacji w tym zakresie, które wielokrotnie doprowadzały do zakazu emitowania konkretnych reklam.

Ze względu na widoczne w ostatnich latach przemiany w stosowanych w reklamie rozwiązaniach, interesującymi dla organizatorów zagadnieniami będą te związane z naruszaniem lub zanegowaniem wzorców piękna do niedawna jeszcze obowiązujących w świecie promocyjnych przekazów.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji jest bezpłatny. Teksty, po uzyskaniu pozytywnej oceny dwóch zewnętrznych recenzentów, ukażą się w monografii wieloautorskiej wydanej nakładem Wydawnictwa Politechniki Koszalińskiej. Organizatorzy zaznaczają, że do procedury recenzenckiej przyjmowane będą tylko teksty osób, które wygłoszą referat w trakcie konferencji.

 

Tytuły wystąpień (czas wystąpienia do 20 minut) wraz z abstraktami (objętość abstraktu: do 800 znaków ze spacjami) oraz informacją odnośnie akredytacji prosimy nadsyłać w pliku programu Word do 5.05.2019 roku na adres mailowy: kaminska.zaklina@gmail.com .

Informacje o zakwalifikowaniu wystąpień wraz ze szczegółowym planem konferencji zostaną przesłane prelegentom do 12.05.2019 roku.

 

Termin nadsyłania tekstów (objętość: od 20 do 40 tys. znaków ze spacjami): 31.08.2019 roku. Zasady redakcji tekstu zostaną przesłane prelegentom wraz z informacją o kwalifikacji.

Organizator nie zapewnia noclegu oraz nie zwraca kosztów dojazdów.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji:

dr Piotr Szarszewski, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego mgr Żaklina Kamińska, sekretarz Komitetu Organizacyjnego

 

 

Komitet Organizacyjny konferencji naukowej "Obszary reklamy. Edycja II. Piękno w reklamie":

dr Piotr Szarszewski, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr Lidia Sudakiewicz dr Iwona Wierzchowiecka dr Izabela Dixon mgr Żaklina Kamińska, sekretarz Komitetu Organizacyjnego Katarzyna Piątkowska (Studenckie Koło Naukowe Badamy Reklamy) Zuzanna Rychlewicz (Studenckie Koło Naukowe Badamy Reklamy) Malwina Szul (Studenckie Koło Naukowe Badamy Reklamy) Adrian Dziubek (Studenckie Koło Naukowe Badamy Reklamy) Agnieszka Nowak (Studenckie Koło Naukowe Badamy Reklamy) lic. Patrycja Rawska (Wydział Nauk Ekonomicznych PK).

Printer Pdf
powrót