Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej

 

 

Konferencja „Obszary reklamy. Edycja I. Tabu w reklamie" odbędzie się 22.10.2018 roku w budynku Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-345 Koszalin. Planowane rozpoczęcie konferencji: godz. 9.00.

Założenia konferencji
Pierwsza konferencja naukowa z cyklu "Obszary reklamy" skoncentrowana będzie na zjawisku tabu w reklamie. Spotkanie ma pozwolić na szeroką refleksję dotyczącą tego, co jest akceptowane w odniesieniu do komunikatów reklamowych (komercyjnych, społecznych, politycznych), a co normy te przekracza, wywołując społeczny sprzeciw, czasem oburzenie. Konferencja będzie też szansą na zastanowienie się nad tym, co zyskują nadawcy, naruszając swoimi reklamami powszechnie przyjęte normy społeczne, a co tracą lub stracić mogą. I jak z takimi sytuacjami sobie radzą.

Dlatego do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dziedzin naukowych (antropologów, kulturoznawców, etnologów, medioznawców, socjologów, językoznawców), a także praktyków w zakresie szeroko pojętej komunikacji społecznej.

Warunki uczestnictwa
Udział w konferencji jest bezpłatny. Teksty, po uzyskaniu pozytywnej oceny dwóch zewnętrznych recenzentów, ukażą się w punktowanym czasopiśmie naukowym Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej „Symbolae Europaeae” (5 pkt).
Organizator nie zapewnia noclegu oraz nie zwraca kosztów dojazdów.

Tytuły wystąpień (czas wystąpienia do 20 minut) wraz z abstraktami (objętość abstraktu: do 800 znaków ze spacjami) oraz informacją odnośnie akredytacji prosimy nadsyłać w pliku programu Word do 7.09.2018 roku na adres mailowy: kaminska.zaklina@gmail.com .

Informacje o zakwalifikowaniu wystąpień wraz ze szczegółowym planem konferencji zostaną przesłane do 14.09.2018 roku.

Termin nadsyłania tekstów (objętość: od 20 do 40 tys. znaków ze spacjami): 30.11.2018 roku. 
Prosimy o sformatowanie tekstów zgodnie z zasadami podanymi pod adresem: http://symbolae.tu.koszalin.pl/…/public/docs/wymogi_redakcy… .

W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji:
dr Piotr Szarszewski - przewodniczący
mgr Żaklina Kamińska - sekretarz
Klaudia Strzelecka - członek

 

Komitet honorowy
dr hab. Michał Polak, prof. PK, Dziekan Wydział Humanistycznego PK
dr hab. Zbigniew Danielewicz, prof. PK
dr hab. Zbigniew Werra, prof. PK
dr hab. Bogdan Gębski, prof. PK
dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska, UW
Piotr Ostrowski, prezes Polskiego Radia Koszalin
Andrzej Mielcarek, redaktor naczelny miesięcznika „Prestiż”
Marcin Napierała, redaktor naczelny TV Max Koszalin i Tygodnika „Miasto”
 
Komitet organizacyjny:
dr Piotr Szarszewski – przewodniczący (opiekun Studenckiego Koła Naukowego Badamy Reklamy, Katedra Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa WH)
dr Lidia Sudakiewicz – członek (Katedra Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa WH)
mgr Żaklina Kamińska – sekretarz (Katedra Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa WH)
lic. Patrycja Rawska – członek (Studenckie Koło Naukowe Badamy Reklamy)
Karolina Barabasz (Studenckie Koło Naukowe Badamy Reklamy)
Klaudia Strzelecka (Studenckie Koło Naukowe Badamy Reklamy)
Printer Pdf
powrót