Orzel
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej
OBWIESZCZENIE Nr 1 i 2/2017 w sprawie godzin rektorskich

OBWIESZCZENIE Nr 1/2017
Rektora Politechniki Koszalińskiej
z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie ogłoszenia godzin rektorskich w dniu 15 maja 2017 roku
Ustanawiam godziny rektorskie w dniu 15 maja 2017 roku dla studentów
pierwszego roku studiów pierwszego stopnia w godzinach 9.30 - 15.00.

OBWIESZCZENIE Nr 2/2017
Rektora Politechniki Koszalińskiej
z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie ogłoszenia godzin rektorskich
w związku z obchodami 39. Tygodnia Kultury Studenckiej
Ustanawiam godziny rektorskie dla wszystkich studentów studiów
stacjonarnych Politechniki Koszalińskiej:
- w dniu 16 maja 2017 r. - od godziny 12.00;
- w dniach 17 - 19 maja 2017 r. - od godziny 14.00.

 

Printer Pdf
powrót